Oppnevning til «Strategigruppa ved HVL»

«Til den sentrale strategigruppa trenger vi en studentrepresentant og en vara. Disse inngår også som studentrepresentanter i «Arbeidsgruppe for utdanning» i strategiprosessen. Arbeidet er planlagt avslutta våren 2018. Det er vårt råd at studentene har HVL sin strategiprosess som særlig oppmerksomhets-område dette studieåret, slik at representanten har god støtte i sine bidrag. Både fast representant […]

Read more