Oppnevning til «Strategigruppa ved HVL»

«Til den sentrale strategigruppa trenger vi en studentrepresentant og en vara. Disse inngår også som studentrepresentanter i «Arbeidsgruppe for utdanning» i strategiprosessen. Arbeidet er planlagt avslutta våren 2018. Det er vårt råd at studentene har HVL sin strategiprosess som særlig oppmerksomhets-område dette studieåret, slik at representanten har god støtte i sine bidrag. Både fast representant og vara kan stille i møtene. I møtene vil styringsgruppa for strategiprosessen drøfte innhold og form på prosessen, som skal resultere i et dokument for…

Les videre