Tre Studenttings- representanter om det å sitte i Studenttinget

Margrete Lauksund Har fullført GLU5-10, tar no årsstudium i Samfunnsvitenskap Hva var det som gjorde at du ble engasjert i Studenttinget? Eg er engasjert i å gjera kvardagen til studentar betre og la stemma til studentar bli høyrt Hvilke sak er det som engasjerer deg mest? Å sikra at det skjer ein god informasjonsflyt mellom dei relevante organisasjonane og studentmassen slik at studentane sine stemmer blir høyrt. Informasjonsflyt er viktig for ein god kommunikasjon slik at me kan forbetra studentane…

Les videre

Klar for ditt neste eventyr?

Nå kan du få utløp for alle dine frustrasjoner ovenfor Høgskulen på Vestlandet og samtidig møte likesinnede og engasjerte mennesker. Studenttinget på Vestlandet skal velge nye representanter og du kan nå stille til valg. Studenttinget er det øverste studentorganet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), og er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. Studenttinget jobber for at studentene ved Høgskulen på Vestlandet skal ha en god studietid, og skal ivareta studentene sine interesser. Studenttinget skal sikre studenter rett til å påvirke og rett…

Les videre

Har du svart på Studiebarometeret?

Foto: HVL   Hvis du går 2. eller 5. året som student ved Høgskulen på Vestlandet er viktig at nettopp du svarer på Studiebarometeret. Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til over 60 000 studenter hver høst. Formålet med undersøkelsen er å fange opp studentenes syn på utdanningskvalitet. Undersøkelsen tar blant annet for seg temaene: undervisning og veiledning, studie- og læringsmiljø, medvirkning, praksis, samt forventninger til studie, arbeidslivsrelevans og motivasjon. Resultatene av undersøkelsen brukes blant annet som…

Les videre