Foto: HVL

 

Hvis du går 2. eller 5. året som student ved Høgskulen på Vestlandet er viktig at nettopp du svarer på Studiebarometeret. Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til over 60 000 studenter hver høst. Formålet med undersøkelsen er å fange opp studentenes syn på utdanningskvalitet.

Undersøkelsen tar blant annet for seg temaene: undervisning og veiledning, studie- og læringsmiljø, medvirkning, praksis, samt forventninger til studie, arbeidslivsrelevans og motivasjon. Resultatene av undersøkelsen brukes blant annet som grunnlagsdata for å forbedre eget studieprogram, viser studieprogrammets tilbakemeldinger over tid, samt sammenligning av studieprogram mellom de ulike institusjonene.

Studiebarometeret er også et nyttig verktøy for blant annet elever som søker seg til høyere utdanning, studenter som ønsker å bytte studier eller studentpolitiske organisasjoner som gjennom Studiebarometeret får et bedre overblikk over hvordan studentene har det. Nettopp det at det er studenter som gir tilbakemelding til andre studenter, gjør Studiebarometeret til et godt verktøy, og for at det skal fungere optimalt er det viktig at svarprosenten blant undersøkelsens deltagere er høy, slik at tallene i undersøkelsen blir så presise som mulig.

Vi i Studenttinget håper du tar deg ti minutter til å bedre studiehverdagen til deg selv, og alle som begynner på studiet etter deg!

Fristen for å svare på undersøkelsen er 14. november.