Nå kan du få utløp for alle dine frustrasjoner ovenfor Høgskulen på Vestlandet og samtidig møte likesinnede og engasjerte mennesker. Studenttinget på Vestlandet skal velge nye representanter og du kan nå stille til valg.

Studenttinget er det øverste studentorganet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), og er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. Studenttinget jobber for at studentene ved Høgskulen på Vestlandet skal ha en god studietid, og skal ivareta studentene sine interesser. Studenttinget skal sikre studenter rett til å påvirke og rett til å ta del i avgjørelser i saker som gjelder studentene. De skal følge opp initiativ fra studentene, og være studentene sitt talerør lokalt og nasjonalt.

Som representant i Studenttinget får du muligheten til å debattere og jobbe med viktige saker som omhandler alle studentene ved HVL. Du får også muligheten til å besøke de andre campus til HVL, møte nye og kjekke mennesker, samt opparbeide deg verdifull erfaring som ser bra ut på CV-en når du skal begynne å søke jobb.

Dersom du ønsker mer informasjon om vervet eller har spørsmål, er det bare å stikke innom Studenttingets kontorer på de ulike campus, eller kontakte oss her:

Telefon: 55 58 77 37
E-post: studentinget (@) hvl.no
Facebook: https://www.facebook.com/StudenttingetVestlandet/

Har du lyst til å stille til valg kan du melde ditt kandidatur her.

Fristen for å stille til valg er onsdag 22. november kl.12:00.