Margrete Lauksund

Har fullført GLU5-10, tar no årsstudium i Samfunnsvitenskap

Hva var det som gjorde at du ble engasjert i Studenttinget?
Eg er engasjert i å gjera kvardagen til studentar betre og la stemma til studentar bli høyrt

Hvilke sak er det som engasjerer deg mest?
Å sikra at det skjer ein god informasjonsflyt mellom dei relevante organisasjonane og studentmassen slik at studentane sine stemmer blir høyrt. Informasjonsflyt er viktig for ein god kommunikasjon slik at me kan forbetra studentane sine behov og kvardagar.

Hva har vært det kjekkeste med tiden som representant i Studenttinget?
Det har vore veldig interessant å bli kjende med nye personar og deira meiningar og diskutera saman for å koma til felles vedtak! Det å reisa til dei ulike studiestadane har vore kjekt for å sjå korleis bygningane og studentheimane er ulikt bygd, og har gjort at eg ser på HVL som eit stort fellesskap som jobbar for studentane sine rettar og behov saman.

Hva har du lært som du kommer til å ta med deg inn i arbeidslivet?
Å fortelja om sine meiningar på ein konstruktiv og sakleg måte, i tillegg til å bli kjende med sine medkollega på ein god måte.

 

Pia Oline Lilleskare Lunde

GLU 1-7, 4 året.

Hva var det som gjorde at du ble engasjert i Studenttinget?
Jeg fant ut at jeg ville involvere medg i studentpolitikken for å kunne gjøre studiehverdagen litt bedre, og for å selv få en oversikt over hvordan Høyskolen fungerer og driftes.

Hvilke sak er det som engasjerer deg mest?
Gjennom mine år i studentpolitikken vil jeg si at Internasjonalisering er det som har engasjert meg mest. Å jobbe med tilrettelegging av utveksling og innveksling på studiestedet som bidrar til å øke mangfoldet og gi et nytt perspektiv på akademia.

Hva har vært det kjekkeste med tiden som representant i Studenttinget?

  • Knytte nye bekjentskaper og fått venner for livet.
  • Opprette et nettverk som kan brukes på forskjellige måter i lang tid fremover.

Hva har du lært som du kommer til å ta med deg inn i arbeidslivet?

  • Lærdom rundt politikk og organisasjonsvirksomhet.
  • Trening i debatt, argumentasjon og saksskriving.
  • Samarbeid i ulike grupper og erfaring med forskjellige personligheter.
  • Lærdom rundt mine sterkeste og svakeste sider.

Marion Gustavsen

Grunnskolelærer

Hva var det som gjorde at du ble engasjert i Studenttinget?
Synes det var utrolig spennende å få innsikt i hva som skjer på skolen, og være med å påvirke studenters hverdag

Hvilke sak er det som engasjerer deg mest?
Psykisk helse

Hva har vært det kjekkeste med tiden som representant i Studenttinget?
Å bli kjent med andre på tvers av campus

Hva har du lært som du kommer til å ta med deg inn i arbeidslivet?
Det aller meste jeg har lært i studenttinget kan jeg ta med meg videre i arbeidslivet, alt fra møtevirksomhet til diskusjoner, og å tørre å stå foran folk å si sin mening og å engasjere seg på andres vegne.

Vil du vite mer om Studenttingsvalget kan du klikke her.

Har du lyst til å stille til valg kan du melde ditt kandidatur her.

Frist for å sende inn kandidatskjema er onsdag 22. november klokken 12:00