Neste års arbeidsutvalg skal snart velges! Det er Studenttinget på Vestlandet som skal velge de nye medlemmene og lederen, og valget skjer på Studenttingsmøtet i Bergen, lørdag 5. mai.

Arbeidsutvalget består av syv studenter som jobber med å gjennomføre politikken og sakene som er blitt vedtatt i Studenttinget. Arbeidsutvalget jobber og har kontorplass i de ulike regionene for å opprettholde kontakten med alle studiestedene ved HVL.

Nedenfor finner du årets kandidater! Fristen for å bli vurdert av innstillingskomiteen gikk ut fredag 23.04, men man kan fortsatt søke helt frem til valgtalene starter den 5. mai. Oversikten under vil derfor oppdateres fortløpende.

Trykk på bildet av en kandidat for å åpne egen side med info hentet fra kandidatskjemaet. For å åpne siden i ny fane, hold inn ctrl (PC) eller cmd (mac) mens du klikker på bildet.

Kandidatene lastes inn i tilfeldig rekkefølge hver gang siden åpnes.

Du kan også gå inn her for en samleside over alle kandidatene og deres fulle svar i tilfeldig rekkefølge.

English

The Executive Committee election is coming up! The Western Norway Student Council will appoint will elect the new members and leader, and the vote will happen during the student council meeting in Bergen on May 5th. The Executive Committee consist of seven students who work full-time to accomplish the goals set by the Student Council. The Executive Committee has offices in each region to maintain contact with all of HVL’s campuses.

Below are this year’s candidates. The deadline to be assessed by the hiring committee passed on Friday 23.04, but applications remain open until the first election speech starts at the meeting on May 5th. Therefore, the list below will be updated continously.

Click the image of a candidate to open a new page with their information and answers from the application form. To open in a new tab, hold ctrl (PC) or cmd (mac) while clicking the image.

The candidates in the gallery are loaded in a random order each time this page is refreshed.

You can also visit this page, where all the candidates and their full answers are listed (in random order).

Medlemskandidater

Aleksander Aasen
Ivar Sørvig Skogheim
Jesper Krusell
Thomas Henriksen Leite
Petter Haukaas Dyngeland
Stian Sunde
Mona Solheim
Victoria Slaymark
Astrid Johanne H. Eskeland
Tommy Steindal Tobiassen
Ingeborg Qatarina F. Høimyr
SOGNDAL
Adrian Stinessen Haugen
Jonas Hagesæther Røthe

Lederkandidater

Bjørn Olav Østeby

Regionsoversikt

Her er en geografisk oversikt over kandidatene, sortert etter campuset listet på deres førstevalg.

Førde
Aleksander Aasen (30%)

Sogndal
Astrid Johanne Hjetland Eskeland (100%)
Stian Sunde (100%)
Victoria Slaymark (100%)

Bergen
Bjørn Olav Østeby (100%)
Ingeborg Qatarina Fossdal Høimyr (100%)
Mona Solheim (100%)
Jonas Hagesæther Røthe (100%)
Tommy Steindal Tobiassen (100%)
Adrian Stinessen Haugen (100%)*

Haugesund
Jesper Krusell (100%)
Thomas Henriksen Leite (30%)

Stord
Ivar Sørvig Skogheim (30%)
Petter Haukaas Dyngeland (30%)

*har omprioritert rangering i etterkant.

 

1 thought on “AU-valget 2018/19

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.