Neste års arbeidsutvalg skal snart velges! Det er Studenttinget på Vestlandet som skal velge de nye medlemmene og lederen, og valget skjer på Studenttingsmøtet i Bergen, lørdag 5. mai.

Arbeidsutvalget består av syv studenter som jobber med å gjennomføre politikken og sakene som er blitt vedtatt i Studenttinget. Arbeidsutvalget jobber og har kontorplass i de ulike regionene for å opprettholde kontakten med alle studiestedene ved HVL.

Nedenfor finner du årets kandidater! Fristen for å bli vurdert av innstillingskomiteen gikk ut fredag 23.04, men man kan fortsatt søke helt frem til valgtalene starter den 5. mai. Oversikten under vil derfor oppdateres fortløpende.

Trykk på bildet av en kandidat for å åpne egen side med info hentet fra kandidatskjemaet. For å åpne siden i ny fane, hold inn ctrl (PC) eller cmd (mac) mens du klikker på bildet.

Kandidatene lastes inn i tilfeldig rekkefølge hver gang siden åpnes.

Du kan også gå inn her for en samleside over alle kandidatene og deres fulle svar i tilfeldig rekkefølge.

English

The Executive Committee election is coming up! The Western Norway Student Council will appoint will elect the new members and leader, and the vote will happen during the student council meeting in Bergen on May 5th. The Executive Committee consist of seven students who work full-time to accomplish the goals set by the Student Council. The Executive Committee has offices in each region to maintain contact with all of HVL’s campuses.

Below are this year’s candidates. The deadline to be assessed by the hiring committee passed on Friday 23.04, but applications remain open until the first election speech starts at the meeting on May 5th. Therefore, the list below will be updated continously.

Click the image of a candidate to open a new page with their information and answers from the application form. To open in a new tab, hold ctrl (PC) or cmd (mac) while clicking the image.

The candidates in the gallery are loaded in a random order each time this page is refreshed.

You can also visit this page, where all the candidates and their full answers are listed (in random order).

Medlemskandidater

Yannick Broese van Groenou
Documents
Katrine Lie Strandos
Jonas Hagesæther Røthe
Camilla Børhaug
Anders Brænne
Petter Haukaas Dyngeland
Parkering ved Campus Haugesund
Camilla Hatland
Vegar Anthonessen
Narin Fjæreide
Kandidater Studenttingsvalget 2018
Ivar Sørvig Skogheim
Helene Sylvarnes
Cecilie Fredheim
SOGNDAL
Adrian Stinessen Haugen
Anna Sæbø Nøstbakken
Lars Emil Mossefinn
Camilla Hatland
Johannes M. Knudsen
Emma Wolden Bersagel
Yidnekatchew Bekele
Anders Gunnar Helle
Styringsdokumenter
Representanter i Studenttinget 2019
Kontakt
Thomas Henriksen Leite
Still til valg!
Adrian Stinessen Haugen
Contact
Ressurser
Refusjon, honorar og godtgjørelse
Helene Sylvarnes
Our partners
Søk om penger
Stian Sunde
Silje Eldegard
Lars Emil Mossefinn
Bjarne Kattenberg
About us
Join us!
Tommy Steindal Tobiassen
Student Council representatives
Studenttingsmøter
Karianne Fiske
Resolusjoner
Emma Wolden Bersagel
Kandidater region midt
Kristoffer Frøyen
Camilla Børhaug
Noel-Sophie Schneider
Marita Helland
Jonas Oliver Hui Dahl
Maren Gullvåg Aasen
Victoria Slaymark
Morten Nordvik Hovland
Jesper Krusell
Henriette Magnussen
Astrid Johanne H. Eskeland
Ole Henrik Bach
Kandidater AU 2018-19
Randa Kalaji
Cecilie Fredheim
Marie Charlotte Moilanen Kettunen
Mari Ingeborg Bjor Hognestad
Dokumenter
Kristine Sævig Frantzen
Sebastian Forslund Sanne
Henrik Waage Tjore
Malin Hassum
Martine Ottesen Antonsen
Øyvind Hatland
Solveig Eline Mathiassen
Thomas-André Dahl
Alle kandidater AU 2018-19
Signe Grindheim
Bettina Henriette Strand Vik
Cecilie Fredheim
Stian Sunde
Fredrik Sørensen
Line Stenberg
Mona Solheim
Yannick Broese van Groenou
Joakim Sunde Fossheim
Aleksander Aasen
Bjørn Olav Østeby
Henrik Tjore
Samarbeidspartnere
Utmelding av verv
Kandidater region nord
Marie Rønnevik
Sindre Kvam
Ole Henrik Bach
Bendik Bjelke
Morten Nordvik Hovland
Lilly Veim Eikje
Jørgen Hammer
Karoline Lester Turøy
Resources
Fredrik Sørensen
Kristina Ersland
Meriem Rahim
Ingeborg Qatarina F. Høimyr
Emilie Øgård Hansen
Hans Christian Knudsen
Politiske dokumenter
Cecilie Fredheim
Protected: AU-kandidater til innstillingskomiteen 2019
Om oss
Kandidater region sør

Lederkandidater

Bjørn Olav Østeby

Regionsoversikt

Her er en geografisk oversikt over kandidatene, sortert etter campuset listet på deres førstevalg.

Førde
Aleksander Aasen (30%)

Sogndal
Astrid Johanne Hjetland Eskeland (100%)
Stian Sunde (100%)
Victoria Slaymark (100%)

Bergen
Bjørn Olav Østeby (100%)
Ingeborg Qatarina Fossdal Høimyr (100%)
Mona Solheim (100%)
Jonas Hagesæther Røthe (100%)
Tommy Steindal Tobiassen (100%)
Adrian Stinessen Haugen (100%)*

Haugesund
Jesper Krusell (100%)
Thomas Henriksen Leite (30%)

Stord
Ivar Sørvig Skogheim (30%)
Petter Haukaas Dyngeland (30%)

*har omprioritert rangering i etterkant.

 

1 thought on “AU-valget 2018/19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.