Neste års arbeidsutvalg skal snart velges! Det er Studenttinget på Vestlandet som skal velge de nye medlemmene og lederen, og valget skjer på Studenttingsmøtet i Bergen, lørdag 5. mai.

Arbeidsutvalget består av syv studenter som jobber med å gjennomføre politikken og sakene som er blitt vedtatt i Studenttinget. Arbeidsutvalget jobber og har kontorplass i de ulike regionene for å opprettholde kontakten med alle studiestedene ved HVL.

Nedenfor finner du årets kandidater! Fristen for å bli vurdert av innstillingskomiteen gikk ut fredag 23.04, men man kan fortsatt søke helt frem til valgtalene starter den 5. mai. Oversikten under vil derfor oppdateres fortløpende.

Trykk på bildet av en kandidat for å åpne egen side med info hentet fra kandidatskjemaet. For å åpne siden i ny fane, hold inn ctrl (PC) eller cmd (mac) mens du klikker på bildet.

Kandidatene lastes inn i tilfeldig rekkefølge hver gang siden åpnes.

Du kan også gå inn her for en samleside over alle kandidatene og deres fulle svar i tilfeldig rekkefølge.

English

The Executive Committee election is coming up! The Western Norway Student Council will appoint will elect the new members and leader, and the vote will happen during the student council meeting in Bergen on May 5th. The Executive Committee consist of seven students who work full-time to accomplish the goals set by the Student Council. The Executive Committee has offices in each region to maintain contact with all of HVL’s campuses.

Below are this year’s candidates. The deadline to be assessed by the hiring committee passed on Friday 23.04, but applications remain open until the first election speech starts at the meeting on May 5th. Therefore, the list below will be updated continously.

Click the image of a candidate to open a new page with their information and answers from the application form. To open in a new tab, hold ctrl (PC) or cmd (mac) while clicking the image.

The candidates in the gallery are loaded in a random order each time this page is refreshed.

You can also visit this page, where all the candidates and their full answers are listed (in random order).

Medlemskandidater

About us
Jonas Hagesæther Røthe
Dokumenter
Morten Nordvik Hovland
Vegar Anthonessen
Bjarne Kattenberg
Cecilie Fredheim
Karoline Lester Turøy
Samarbeidspartnere
Katrine Lie Strandos
SOGNDAL
Adrian Stinessen Haugen
Solveig Eline Mathiassen
Emma Wolden Bersagel
Johannes M. Knudsen
Morten Nordvik Hovland
Lars Emil Mossefinn
Yannick Broese van Groenou
Fredrik Sørensen
Line Stenberg
Protected: AU-kandidater til innstillingskomiteen 2019
Our partners
Anders Gunnar Helle
Bjørn Olav Østeby
Øyvind Hatland
Kandidater region nord
Malin Hassum
Kontakt
Styringsdokumenter
Maren Gullvåg Aasen
Adrian Stinessen Haugen
Bettina Henriette Strand Vik
Stian Sunde
Ingeborg Qatarina F. Høimyr
Contact
Sindre Kvam
Narin Fjæreide
Søk om penger
Bli med!
Thomas Henriksen Leite
Ole Henrik Bach
Utmelding av verv
Helene Sylvarnes
Anders Brænne
Joakim Sunde Fossheim
Fredrik Sørensen
Camilla Børhaug
Anna Sæbø Nøstbakken
Mari Ingeborg Bjor Hognestad
Yidnekatchew Bekele
Tommy Steindal Tobiassen
Petter Haukaas Dyngeland
Signe Grindheim
Bendik Bjelke
Astrid Johanne H. Eskeland
Cecilie Fredheim
Randa Kalaji
Emilie Øgård Hansen
Resolusjoner
Parkering ved Campus Haugesund
Camilla Børhaug
Kristina Ersland
Jørgen Hammer
Marie Rønnevik
Kandidater region sør
Ivar Sørvig Skogheim
Helene Sylvarnes
Aleksander Aasen
Henrik Tjore
Jonas Oliver Hui Dahl
Lilly Veim Eikje
Cecilie Fredheim
Yannick Broese van Groenou
Alle kandidater AU 2018-19
Kristoffer Frøyen
Kandidater AU 2018-19
Studenttingsmøter
Ole Henrik Bach
Victoria Slaymark
Marie Charlotte Moilanen Kettunen
Politiske dokumenter
Hans Christian Knudsen
Refusjon, honorar og godtgjørelse
Join us!
Mona Solheim
Cecilie Fredheim
Jesper Krusell
Sebastian Forslund Sanne
Meriem Rahim
Henriette Magnussen
Kandidater region midt
Student Council representatives
Kandidater Studenttingsvalget 2018
Representanter i Studenttinget 2019
Lars Emil Mossefinn
Stian Sunde
Silje Eldegard
Henrik Waage Tjore
Thomas-André Dahl
Ressurser
Emma Wolden Bersagel
Martine Ottesen Antonsen
Om oss
Karianne Fiske
Camilla Hatland
Camilla Hatland
Resources
Noel-Sophie Schneider
Marita Helland
Kristine Sævig Frantzen
Documents

Lederkandidater

Bjørn Olav Østeby

Regionsoversikt

Her er en geografisk oversikt over kandidatene, sortert etter campuset listet på deres førstevalg.

Førde
Aleksander Aasen (30%)

Sogndal
Astrid Johanne Hjetland Eskeland (100%)
Stian Sunde (100%)
Victoria Slaymark (100%)

Bergen
Bjørn Olav Østeby (100%)
Ingeborg Qatarina Fossdal Høimyr (100%)
Mona Solheim (100%)
Jonas Hagesæther Røthe (100%)
Tommy Steindal Tobiassen (100%)
Adrian Stinessen Haugen (100%)*

Haugesund
Jesper Krusell (100%)
Thomas Henriksen Leite (30%)

Stord
Ivar Sørvig Skogheim (30%)
Petter Haukaas Dyngeland (30%)

*har omprioritert rangering i etterkant.

 

1 thought on “AU-valget 2018/19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.