Innstillingskomiteens innstilling til AU-valget er nå klar! Her kan du lese om prosessen og deres begrunnelser. På lørdag 5. mai, skal nye AU velges av Studenttinget. Her er en full oversikt over alle kandidatene.

Om prosessen

Innstillingskomiteen har i 2018 bestått av følgende personer: Øyvind Hatland (Studenttinget og tidligere AU), Jørgen Borhaug Gjelsten (Studentråd) og Mia Milde (ekstern, Velferdstinget Vest). Innstillingskomiteens mandat er å innstille på leder av STVL og et helhetlig arbeidsutvalg. I lys av dette har innstillingskomiteen ikke tatt stilling til intern konstituering utover ledervervet.

Vi i innstillingskomiteen er trygge på at vi har endt opp med en helhet i arbeidsutvalget som vil ha god dynamikk og vil kunne jobbe godt sammen og på egenhånd med sitt interessefelt. Arbeidsutvalget vil bestå av personer som utfyller hverandre godt som team, og der hver person er tiltenkt å fylle de ulike rollene i et arbeidsutvalg. Innstillingskomiteen har hovedsakelig tatt utgangspunkt i kvalifikasjoner, erfaring, motivasjon og engasjement, i tillegg til at hvert campus skal bli godt representert. Innstillingskomiteen har sett etter kandidater med gode ideer og arbeidsvilje, samt forståelse og innsikt i det vervet krever. Komiteen har forsøkt å balansere faglig forståelse, kreative løsninger og personlige egenskaper i det nye arbeidsutvalget. Innstillingskomiteen har altså vært ute etter en helhetlig i arbeidsutvalget som kan utfordre hverandre faglig og politisk, samtidig som de klarer å jobbe godt sammen.

Alle kandidatene har blitt vurdert på sitt kandidatskjema, men hovedsakelig på intervju gjennomført over Google Hangouts. Vi har gjennomført intervjuene over tre ulike dager. Alle tre medlemmer av innstillingskomiteen har deltatt på alle intervjuene som er gjennomført, der vi har byttet på hvem som har stilt spørsmålene. Spørsmålene har vært standardiserte for de ulike vervene, i tillegg til noen oppfølgingsspørsmål basert på blant annet kandidatskjema eller andre relevante temaer.

Gjennom intervjuene har innstillingskomiteen følt at vi har blitt godt kjent med de ulike personene som har stilt, og mener nivået har vært veldig høyt på alle kandidatene. Innstillingskomiteen ønsker å takke alle kandidater som har stilt, og for at de har gitt oss innsikt i sitt engasjement for en bedre studenthverdag for studenter ved HVL. Vi er helt sikre på at samtlige ville gjort en god jobb i arbeidsutvalget, men innstillingskomiteen har kommet frem til en helhet vi mener vil gjøre HVL over alle campus enda bedre enn i dag.

Innstillingskomiteen har valgt å benytte seg av følgende innstillingsformer:

  • Enstemmig innstilt: Hele innstillingskomiteen mener kandidaten er den aller beste til å fylle denne posisjonen.
  • Innstilt: Flertallet i innstillingskomiteen er enige om at kandidaten er den aller beste til å fylle denne posisjonen.
  • Innstilt med dissens: Kandidaten er av flertallet i komiteen ansett som den beste kandidaten, men mindretallet ønsker å ta ut dissens for å trekke frem en annen kandidat.
  • Mindretallets dissens: Foretrukne kandidat av komiteens mindretall
  • Ingen innstilling: Innstillingskomiteen fant ingen kandidater som passende til vervet.

 

Innstillingskomiteens innstilling til arbeidsutvalg

Leder – Bjørn Olav Østeby – Enstemmig innstilt

Innstillingskomiteen ser på Bjørn Olav Østeby som en trygg, diplomatisk og visjonær leder med klare ambisjoner for sin periode i arbeidsutvalget. Han argumenterer godt for sine politiske hjertesaker, samt balanserer godt de konkrete ideene som har direkte betydning for hver enkelt student, og de store og visjonære linjene for hvordan Studenttinget og Høgskulen skal utvikle seg.

Bjørn Olav reflekterer godt rundt den fasen STVL nå er inne i, og mener det organisatoriske og strukturelle begynner å falle på plass og at tiden er inne for mer politisk tid for Studenttinget. Han mener det politiske engasjementet bør forankres i større deler av organisasjonen, og at Studentrådene, fakultetene, utvalgene og andre bør tas bedre i bruk for å skape større engasjement. Han ønsker at HVL skal bli Norges mest innovative høgskole, blant annet ved bedre bruk av teknologi og ved å prøve nye løsninger, men evner også å se de små tingene som kan bedres i studentenes hverdag.

Innstillingskomiteen ser på Bjørn Olavs politiske erfaring som et viktig grunnlag i jobben som leder for Studenttinget, og tror at den politiske tyngden, kombinert med et ytret ønske om bedre synlighet, vil kunne ta organisasjonen et steg videre fra der de er i dag. Bjørn Olav har klare ambisjoner på vegne av HVL som helhet, og ønsker å “bo i en koffert” for å få alle deler av organisasjonen inkludert. Bjørn Olav er engasjert og vil studentenes beste, og har erfaringen, kunnskapen, visjonene, løsningene og gjennomføringsevnen som trengs for å få det til. Innstillingskomiteen er trygge på å innstille Bjørn Olav som leder av Studenttinget på Vestlandet.

Medlem 100% Bergen – Jonas Hagesæther Røthe – Enstemmig innstilt

Innstillingskomiteen ser på Jonas som en lagspiller, og som en som kan være et sosialt bindeledd mellom Studenttinget og arbeidsutvalget. Til tross for hans korte tid i studentpolitikken, har han allerede rukket å bemerke seg på flere arenaer og komiteen er ikke i tvil om at han vil håndtere den bratte læringskurven utmerket. Jonas reflekterer godt rundt egen person, og brenner for bedre læringsmiljø og pedagogisk kompetanse hos forelesere. Jonas vil med sitt gode humør, samt kjennskap til region sør, være en god motivasjonsfaktor for resten av arbeidsutvalget.

SOGNDAL

Medlem 100% Bergen – Adrian Stinessen Haugen – Enstemmig innstilt

Innstillingskomiteen ser på Adrian som en utadvendt, initiativrik person med stor gjennomføringsevne, og som ikke er redd for å ta ansvar i krevende situasjoner. Adrian har god erfaring fra studentorganisasjoner i Sogndal, og har et brennende engasjement for studentvelferd. Han kjenner godt til studentfrivilligheten, og har ideer for de små organisasjonene og for de store linjene. Innstillingskomiteen oppfatter Adrian som en som ikke er redd for å være kritisk og stille spørsmål, samtidig som han er lojal overfor beslutninger som er tatt og overfor de han skal representere. Innstillingskomiteen tror Adrian med sitt enorme engasjement og skråblikk på saker vil være en viktig del av arbeidsutvalget.

Medlem 100% region sør – Jesper Krusell –  enstemmig innstilt 

Innstillingskomiteen ser på Jesper som en omsorgsfull person med et brennende engasjement for Haugesund, samtidig som han ser et stort potensiale for bedre samarbeid med Stord i region sør. Han har god erfaring fra mange ulike studentorganisasjoner i Haugesund, og har størst ønske om å jobbe med organisasjonen lokalt. Jesper har reflektert godt rundt egen stilling, og har godt overblikk på hva som kan gjøres bedre i region sør. Med sitt engasjement, humor og omsorgsevne tror innstillingskomiteen at Jesper vil være riktig person for regionen og i arbeidsutvalget.  

Medlem 30% region sør – Ivar Sørvig Skogheim – enstemmig innstilt  

Innstillingskomiteen ser på Ivar som en sosial og utadvendt person, med god humor og et godt humør, samtidig som han vil få andre til å føle seg sett. Han klarer å ha flere baller i luften samtidig, og er tilpasningsdyktig. Ivar vil ta med seg erfaringer fra flere ulike studiesteder inn i arbeidsutvalget, og arbeidsutvalget vil få en person som klarer å ta utfordringer på strak arm. Innstillingskomiteen mener Ivar vil kunne samarbeide med de lokale studentorganisasjonene på en god måte og bidra til en videreutvikling av studentaktivitet på Stord. 

Medlem 100% region nord – Stian Sunde – Innstilling med dissens 

Innstillingskomiteen ser på Stian som en trygg, rolig og positiv person som har inngående kjennskap til organisasjonslivet og kulturlivet i Sogndal. Stian har lang erfaring fra flere organisasjoner, og kjenner til hva som fungerer i dag, hva som har fungert tidligere og hva som kan bli enda bedre. Han har kjennskap til både det faglige og frivillige, og har gode ideer og løsninger på hvordan man i større grad kan skape et mer samlet studentmiljø i Sogndal. Innstillingskomiteen oppfatter Stian som en person som klarer å ha mange tanker i hodet samtidig, og som vil være en viktig lagspiller for resten av arbeidsutvalget. Han har reflektert godt rundt hva Sogndal og Førde trenger fremover, og drar spesielt frem synlighet, samarbeid og arealutnyttelse som viktige fokusområder. Flertallet av innstillingskomiteen mener Stian er rett person for Sogndal det kommende året, som vil være en trygg stedlig leder i Sogndal.  

Medlem 100% region nord – Victoria Slaymark – mindretallets dissens 

Innstillingskomiteen ser på Victoria som en spennende, kreativ og samfunnsengasjert person som hele tiden ser etter gode løsninger. Hun kjenner godt til organisasjonslivet i Sogndal, og har et enormt engasjement for å gjøre hverdagen for studenter i Sogndal enda bedre. Selv om hun er engelskspråklig mener komiteen dette ikke vil være et hinder for utførelsen av vervet. Victorias hjertesaker er mange, men hovedsakelig å skape bedre kommunikasjon mellom forelesere og studenter, og mellom studenter seg i mellom. Mindretallet i komiteen mener Victoria er det Sogndal trenger akkurat nå, og Victoria vil bidra med spennende nye løsninger og utvikling av både studiehverdag og organisasjonslivet på høgskolen.  

Medlem 30% region nord – Aleksander Aasen – Enstemmig innstilt 

Innstillingskomiteen ser på Aleksander som en dyktig og dreven person, med god innsikt i Førdes utfordringer og utviklingspotensiale. Aleksander brenner for bedre praksis og oppfølging av studenter, i tillegg til frivilligheten. Han har lang erfaring fra organisasjonslivet i Førde, og ønsker å bygge opp et sterkere og tettere miljø blant studentene. Aleksander har også mange spennende tanker om samarbeid med Sogndal og Volda, spesielt på kulturelle arrangementer. Med Aleksander får arbeidsutvalget en person som kjenner Førde godt, elsker å holde et høyt tempo og som ser ut til å vite akkurat hva som behøves for å gjøre Førde som studentsted enda bedre.   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.