Årets fjerde studenttingsmøte finn sted på Stord no til helga, den 1. – 2. september. Endeleg innkalling vart sendt til Studenttinget på fredag, og kan også finnast her.

Det skal veljast kandidatar til rekke verv i ulike styre, råd og utval. Sjå under bli med for ei full oversikt, og send gjerne inn kandidatskjema! Vi har et eige kandidatskjema til vervet som arbeidsutvalsmedlem, og eit eige skjema for resten av vala.

Påmeldingsskjema til møtet finn du her. Alle studenttingsrepresentantar må fylle ut påmelding, òg dei som ikkje kan komme, slik at vi då kan kalle inn vara.

Vel møtt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.