Still til Studenttingsvalget!

Studenttinget på Vestlandet (STVL) er det øverste studentpolitiske organet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Vi jobber for å iverata studentenes interesser, og fremme dette opp mot ledelsen i HVL og andre aktuelle aktører. STVL har 20 faste representanter, og kan på mange måter sammenlignes med Stortinget og deres bestemmende makt. Studenttinget møtes ca. seks ganger i året, på hvert campus, og diskuterer, behandler, og fatter vedtak i saker som angår studentene ved HVL. For mer info om Studenttinget, se fanen…

Les videre