Studenttinget på Vestlandet (STVL) er det øverste studentpolitiske organet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Vi jobber for å iverata studentenes interesser, og fremme dette opp mot ledelsen i HVL og andre aktuelle aktører.

STVL har 20 faste representanter, og kan på mange måter sammenlignes med Stortinget og deres bestemmende makt. Studenttinget møtes ca. seks ganger i året, på hvert campus, og diskuterer, behandler, og fatter vedtak i saker som angår studentene ved HVL.

For mer info om Studenttinget, se fanen om oss, eller kontakt oss.

Hvordan stille til valg

Alle studenter ved HVL kan stille til valg i Studenttinget. Du melder inn ditt kandidatur ved å fylle inn dette skjemaet.

Fra nå, fram til søndag 11. november klokken 23:59, kan du melde deg selv som kandidat ved å fylle inn skjemaet.

Avstemning i valget starter torsdag 15.11, og varer i én uke. Alle studenter ved HVL oppfordres til å stemme i valget. Mer informasjon om dette kommer fortløpende.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.