Vil du ha et av de kjekkeste og mest verdifulle vervene du kan ha som student? Har du gode tanker om hva som kan gjøre hverdagen bedre for studenter ved HVL? Nå har du muligheten til å jobbe med å fremme studentene sine hjertesaker. Still til valg! I slutten av april skal det velges både nytt arbeidsutvalg og studentrepresentanter til høgskolestyret, samt mange andre viktige verv!

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av syv studenter fra HVL som jobber med å gjennomføre politikk og saker som er blitt vedtatt i Studenttinget. Arbeidsutvalget jobber og har kontorplass i hver av de tre regionene, og er på denne måten tett på alle studiestedene ved HVL.

Der Studenttinget kan sammenlignes med Stortinget, kan arbeidsutvalget sammenlignes med regjeringen. Studenttinget er det lovgivende organ, mens arbeidsutvalget er det utøvende organ.

Tidslinje og frister

For å bli vurdert av innstillingskomiteen, er fristen for å sende inn kandidatskjema mandag 8. april. Det er fortsatt mulig å stille til valg etter mandag 8. april, men da vil man ikke bli vurdert av innstillingskomiteen. Innstillingskomiteen leverer sin innstilling til Studenttinget, som foretar valget på Studenttingsmøtet helgen 27. – 28. april.

For mer informasjon om vervet og hvordan du sender inn kandidatskjema, se bli med! – siden.

Høgskolestyret

Høgskolestyret er det høyeste avgjørende organ ved Høgskulen på Vestlandet. Styret har ansvar for at all virksomhet holder høy kvalitet, og skal sikre effektiv drift i samsvar med lover, regler, rammer og mål fra sentrale styremakter. Denne våren skal HVL velge et helt nytt høgskolestyre. Det nye styret skal ha 11 representanter, som er normalmodellen for styresammensetting etter universitets- og høgskoleloven.

HVL sitt nye styre vil bestå av fire representanter fra gruppen undervisnings- og forskerpersonale, to studentrepresentanter, en representant for de teknisk/administrativt ansatte og fire eksterne styrerepresentanter oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Det nye høgskolestyret vil være på plass fra høsten av, og velges for en periode på fire år.

Studentrepresentantene i høgskolestyret har valgperiode fram til 31. juli 2020, da Studenttinget velger styremedlemmer for en periode på ett studieår.

For mer informasjon om vervet og hvordan du sender inn kandidatskjema, se bli med! – siden.

Engasjert?

På neste studenttingsmøte er det flere viktige verv som skal opp til valg, blant annet kontrollkomité, regionråd, klagenemda og mye mer. Følg med for mer informasjon fortløpende!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.