Neste års arbeidsutvalg skal snart velges. Det er Studenttinget på Vestlandet som skal velge de nye medlemmene og lederen, og valget skjer på Studenttingsmøtet ST3 i Bergen, lørdag 27. april.

Nedenfor finner du årets kandidater. Denne oversikten oppdateres fortløpende.

Hva er arbeidsutvalget?

Arbeidsutvalget består av syv studenter fra HVL som jobber med politikk og saker som er vedtatt i Studenttinget. Arbeidsutvalget jobber og har kontorplass ved alle campus og er tett på studiemiljøene ved HVL.

Hva er fristen for å stille til valg?

Fristen å bli vurdert av innstillingskomiteen gikk ut mandag 8. april, men man kan fortsatt stille til valg. Det går an å stille helt frem til valgtalene starter under valgsaken den 27. april. Ønsker du å stille, finner du kanidatskjema her.

Hvordan kan jeg lære mer om kandidatene?

Trykk på bildet av en kandidat for å åpne en egen side med den individuelle personen sitt kandidatur.

Lederkandidater

Medlemskandidater

Regionsoversikt

Her er en geografisk oversikt over kandidatene, sortert etter campus og listet etter førstevalg på arbeidsplass.

Førde
Helene Sylvarnes (30%)
Fredrik Sørensen (30%)

Sogndal
Hans Christian Knudsen (100%)
Stian Sunde (100%)

Bergen
Emma Wolden Bersagel (100%)
Adrian Stinessen Haugen (100%)
Camilla Børhaug (100%)
Yannick Broese van Groenou (100%)
Henrik Waage Tjore (lederkandidat, 100%)

Stord
Cecilie Fredheim (lederkandidat, 100%)

Haugesund
Marie Charlotte Moilanen Kettunen (100%)
Ole Henrik Bach (30%)