Adrian Stinessen Haugen

Alder: 23

Studieprogram: Økonomi og administrasjon / Økonomi og jus

Studieår: 5.

Studiested: Sogndal

Stiller til: Medlem av arbeidsutvalget

Førstevalg: Bergen 100%

Andrevalg: Ønsker kun førstevalget

Adrian Stinessen Haugen

Fortell hvorfor du stiller til valg, og hvilke egenskaper som vil gjøre deg til et godt medlem av arbeidsutvalget

Jeg ønsker å bidra til at studentdemokratiet, frivilligheten og studentlivet ved Høgskolen på Vestlandet blomstrer. Jeg ønsker å bidra til at rekrutteringen ved Høgskolen kan ta steg som det dessverre er behov for. Jeg ønsker å ta min erfaring fra studentpolitikken, og ikke minst studentidretten i Sogndal hjem til Bergen, ned til regionene i sør, og fra Sogndal til Førde i Sunnfjord. Jeg vil bruke året i arbeidsutvalget til å få opp rekrutteringen på Høgskolen, på tvers av campus, og på tvers at spekteret innen frivilligheten.

Etter fire år i Sogndal, og et år i arbeidsutvalget til Velferdstinget Vest er jeg ikke lenger en stemme bare for regionen, jeg vil være en stemme for et samlet campus.

Året som nestleder i Velferdstinget Vest har gitt meg innsikt i kommunepolitikken, så vel som Samans virke. Dette vil gjøre meg til en resurs for Studenttinget i saker hvor det er vanskelig å få gjennomslag, men gjerne er desto viktigere.

Jeg er ambisiøs, og har en påståvilje som vil gagne Høgskolens studenter. Dette fikk Studentspretten god nytte av, da vi i 2016 gikk inn for å søke Studentlekene til Sogndal, og alt i 2017 arrangerte de. Ett arrangement som ikke bare var en dans på roser, men som for deltakerne var et vel gjennomført arrangement. Kanskje det viktigste jeg lærte her var at en «må være som en and», på overflaten er en alltid rolig og behersket, under vann derimot, der er det kaos.

Eventuell relevant erfaring

  • Tillitsvalgt ved HiSF (nå HVL), Økonomi og administrasjon H14, 2014 – 2016
  • Styret i Linjeforening for økonomi i Sogndal [Ø.K.S.] 2015
  • Styret i Studentparlamentet i Sogn & Fjordane 2015 – 2016
  • Markedsansvarlig og styremedlem i Studentlekene Sogndal, 2016
  • Styremedlem i Studentspretten Sogndal, Markedsføringsansvarlig 2016 – 2017
  • Styreleder i Studentspretten Sogndal, 2017 – 2018
  • Styremedlem i Norges studentidrettsforbund [NSI] 2018 –
  • Leder for utvalg for rammebetingelser i studentidretten 2018 –
  • Nestleder i Velferstinget Vest 2018 –
  • Leder for Studentidrettsrådet i Bergen, 2018 –