Innstillingskomiteens innstilling

Innstillingskomiteens innstilling til AU-valget er nå klar! Her kan du lese om prosessen og deres begrunnelser. På lørdag 5. mai, skal nye AU velges av Studenttinget. Her er en full oversikt over alle kandidatene.Om prosessenInnstillingskomiteen har i 2018 bestått av følgende personer: Øyvind Hatland (Studenttinget og tidligere AU), Jørgen Borhaug Gjelsten (Studentråd) og Mia Milde (ekstern, Velferdstinget Vest). Innstillingskomiteens mandat er å innstille på leder av STVL og et helhetlig arbeidsutvalg. I lys av dette har innstillingskomiteen ikke tatt stilling…

Les videre

AU-valget 2018/19

Neste års arbeidsutvalg skal snart velges! Det er Studenttinget på Vestlandet som skal velge de nye medlemmene og lederen, og valget skjer på Studenttingsmøtet i Bergen, lørdag 5. mai. Arbeidsutvalget består av syv studenter som jobber med å gjennomføre politikken og sakene som er blitt vedtatt i Studenttinget. Arbeidsutvalget jobber og har kontorplass i de ulike regionene for å opprettholde kontakten med alle studiestedene ved HVL. Nedenfor finner du årets kandidater! Fristen for å bli vurdert av innstillingskomiteen gikk ut…

Les videre

Studentombodets eksamenstips

Eksamenstida er komen. Det er nå ein skal få prøve og vurdert ferdighetane og kunnskapen ein har tileigna seg det siste semesteret. For nokre er dette ei stressande periode. Andre lar ikkje eksamen gå innpå seg så mykje. [caption id="attachment_1176" align="alignright" width="300"] Sindre Dueland, Studentombodet på HVL[/caption] Studenttinget har bede meg skrive eit blogginnlegg med tips og triks for eksamen og sensur. Det blir nok ikkje så mykje triksing frå mi side, men tips finnes det meir enn nok av.…

Les videre

Tre Studenttings- representanter om det å sitte i Studenttinget

Margrete Lauksund Har fullført GLU5-10, tar no årsstudium i Samfunnsvitenskap Hva var det som gjorde at du ble engasjert i Studenttinget? Eg er engasjert i å gjera kvardagen til studentar betre og la stemma til studentar bli høyrt Hvilke sak er det som engasjerer deg mest? Å sikra at det skjer ein god informasjonsflyt mellom dei relevante organisasjonane og studentmassen slik at studentane sine stemmer blir høyrt. Informasjonsflyt er viktig for ein god kommunikasjon slik at me kan forbetra studentane…

Les videre

Klar for ditt neste eventyr?

Nå kan du få utløp for alle dine frustrasjoner ovenfor Høgskulen på Vestlandet og samtidig møte likesinnede og engasjerte mennesker. Studenttinget på Vestlandet skal velge nye representanter og du kan nå stille til valg. Studenttinget er det øverste studentorganet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), og er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. Studenttinget jobber for at studentene ved Høgskulen på Vestlandet skal ha en god studietid, og skal ivareta studentene sine interesser. Studenttinget skal sikre studenter rett til å påvirke og rett…

Les videre