Bli med!

Verv i styre, råd og utval

Studenttinget vel studentrepresentantar til ymse styre, råd og utval i Studenttinget og hos HVL. Dette er gjevande og varierte rollar, der ein har moglegheit til å bidra med å representere studentane sine interesser. 

Kven kan stille til val?

For val utført i samsvar med valreglementet er det krav om at kandidatar er studenter ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) i valsemeseteret. Dette gjeld kun dersom noko anna ikkje er spesifisert i valreglementet.

Når er det val?

For øyeblikket er det ingen verv oppe til valg, men følg med her eller på facebooksiden vår.

Ved spørsmål, send mail til studenttinget@hvl.no eller oppsøk ditt lokale arbeidsutvalsmedlem.