Valg til fakultetsråd ved FLKI, FHS, FIN og FØS

Under studenttingsmøte 4, 31.august – 1. september blir det gjennomført valg av studenter til fakultetsrådene ved FLKI, FHS, FIN og FØS. Fakultetsrådet ved hvert fakultet er et rådgivende organ for dekanen, som er den formelle lederen av fakultetet. Rådet skal ha representanter både fra eksterne, ansatte og studenter. Fakultetsrådene vil ha møte cirka to ganger i semesteret. Det skal velges to studentrepresentanter med personlig vararepresentant per fakultet. Mer informasjon om vervet kan leses her. Vervet er honorert etter statens regulativ.…

Les videre

Høring: Forslag til organisering av studentdemokratiet på fakultets- og studiestedsnivå

Det inviteres med dette til å komme med uttalelser om arbeidsutvalgets forslag til nye organisering av studentdemokratiet ved Høgskulen på Vestlandet, på fakultets- og studiestedsnivå.  Vedlagt finnes høringsnotatet og utkast til mandater og stillingsinnstrukser. Vedlagt er også et utdrag fra en presentasjon av modellen bruk av arbeidsutvaglet. Denne byr på en mer overordnet og grafisk framstilling av modellen.  Arbeidsutvalget understreker at den vedlagte modellen bare er et utkast og er å anse som en ramme for den framtidige organiseringen. Det…

Les videre

Suppleringsvalg til Studenttinget

Denne uken (uke 22) holder vi suppleringsvalg til Studenttinget på Vestlandet. Vi har suppleringsvalg for å kunne fylle opp varalisten vår, i tilfelle flere av de faste representantene ikke kan møte opp på studenttingsmøtene til høsten.  Her er tidspunkt og rom for suppleringsvalget på de forskjellige campusene:  Bergen: Rom B117, 29. mai 14:15 Sogndal: Keiserinna, 29. mai 14:00 Førde: Astrup, 29. mai 14:00 Haugesund: Auditorium B, 28. mai 14:30 Stord: UND253, 28. mai 14:30 Det å være vara vil si at du har mulighet…

Les videre

Studenttinget har et nytt arbeidsutvalg!

Lørdag 27. april valgte Studenttinget på Vestlandet et nytt arbeidsutvalget. Henrik Tjore ble valgt som leder og vil sitte i Bergen, mens resten av arbeidsutvalget ble følgende sammensetning: Helene Sylvarnes – Førde 30% Stian Sunde – Sogndal 100% Adrian Stinessen Haugen – Bergen 100%Yannick Broese van Groenou – Bergen 100%Marie Charlotte Moilanen Kettunen – Haugesund 100%Ole Henrik Bach – Haugesund 30% Det var et spennende møte, hvor det også ble valgt to studentrepresentanter til høgskolestyret. Dette ble Cecilie Fredheim og…

Les videre

Innstillingen til arbeidsutvalget 2019/2020 er klar!

Om prosessen Innstillingskomitéen har i 2019 bestått av følgende personer: Katrine Lie Strandos (Studenttinget), Jelle Sebastian Bruin (Studentråd FIN), Frida Bjørlo Øien (tidligere arbeidsutvalgsmedlem) og Truls-Einar Johnsen (ekstern, Velferdstinget Vest). Innstillingskomitéens mandat er å innstille på leder av STVL og et helhetlig arbeidsutvalg. I lys av dette har innstillingskomitéen ikke tatt stilling til intern konstituering utover ledervervet. Det var totalt 13 kandidater som stilte i tide til å være med på innstillingsprosessen, hvorav to lederkandidater. Alle kandidatene har blitt vurdert…

Les videre