Har du svart på Studiebarometeret?

Foto: HVL   Hvis du går 2. eller 5. året som student ved Høgskulen på Vestlandet er viktig at nettopp du svarer på Studiebarometeret. Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til over 60 000 studenter hver høst. Formålet med undersøkelsen er å fange opp studentenes syn på utdanningskvalitet. Undersøkelsen tar blant annet for seg temaene: undervisning og veiledning, studie- og læringsmiljø, medvirkning, praksis, samt forventninger til studie, arbeidslivsrelevans og motivasjon. Resultatene av undersøkelsen brukes blant annet som…

Les videre

Oppnevning til «Strategigruppa ved HVL»

«Til den sentrale strategigruppa trenger vi en studentrepresentant og en vara. Disse inngår også som studentrepresentanter i «Arbeidsgruppe for utdanning» i strategiprosessen. Arbeidet er planlagt avslutta våren 2018. Det er vårt råd at studentene har HVL sin strategiprosess som særlig oppmerksomhets-område dette studieåret, slik at representanten har god støtte i sine bidrag. Både fast representant og vara kan stille i møtene. I møtene vil styringsgruppa for strategiprosessen drøfte innhold og form på prosessen, som skal resultere i et dokument for…

Les videre