Under arbeid

Studenttinget sin nettside er for tiden under arbeid, men kommer snart tilbake. Ta kontakt med oss på studenttinget@hvl.no eller facebook dersom du har noen spørsmål i mellomtiden.