Dokumenter

Her finner du sentrale dokumenter om blant annet grunnprinsippene Studenttinget på Vestlandet jobber utifra.

Studenttinget holder seks studenttingsmøter i året, fordelt på hver region. Alle studenter ved HVL kan melde inn saker til Studenttingsmøtene. Vennligst kontakt arbeidsutvalget om du vil melde inn en sak. En oversikt over tidligere sakslister til disse møtene finner du i fanen nederst.

 

Prinsipprogram

Prinsipprogrammet fastsetter STVL sine grunnprinsipp. Det er STVL sitt øverste politiske dokument. Prinsipprogrammet behandles på konstituerende møtet og skal skildre de overordnede politiske prioriteringane til organisasjonen.

Last ned Prinsipprogram

Handlingsplan

I handlingsplanen ligger føringer og prioritinger om hva Studenttinget og Arbeidsutvalget skal jobbe med det i løpet av året.

Last ned Handlingsplan 2018

Samarbeidsavtale

Last ned Samarbeidsavtalen mellom Høgskulen på Vestlandet og Studenttinget på Vestlandet.

Plattformer

Last med internasjonal plattform

Resolusjoner

Resolusjoner fra ST06-17

Sikring av studentenes mening i midtveisevalueringer

Resolusjoner fra ST05-17

Miljøfyrtårn

Nei til forbud mot ansiktsdekkende plagg i høyere utdanning

Økt stipendandel på reisestøtte ved utveksling

Etiske retningslinjer for ivaretakelse av menneskerettigheter og akademisk frihet

Møteplan 2018

ST 1/18 26.01.18 – 28.01.18 Bergen 

ST 2/18 09.03.18 – 11.03.18 Sogndal  

ST 3/18 04.05.18 – 06.05.18 Bergen  

ST 4/18 31.08.18 – 02.09.18 Stord 

ST 5/18 28.09.18 – 30.09.18 Førde  

ST 6/18 09.11.18 – 11.11.18 Haugesund  

Sakslister 2018

ST 03/18

Foreløpig innkalling

Påmeldingsskjema

Kandidatskjema

Les innsendte kandidatskjema

ST 02/18

Protokoll ST 02/18

Endelig innkalling ST 02/18

Vedlegg ST 02/18

ST 01/18

Protokoll ST 01/18

Endelig innkalling ST 01/18

Vedlegg til ST 01/18 (oppdatert)

Sakslister 2017

ST 06/17

Protokoll ST 06/17

Endelig innkalling ST 06/17

Vedlegg til ST 06/17

ST 05/17

Protokoll ST 05/17

Endelig innkalling ST 05/17

ST 04/17

Protokoll ST 04/17

Endelig innkalling ST 04/17

ST 03/17

Protokoll ST 03/17

Endelig innkalling ST 03/17

ST 02/17

Protokoll ST 02/17

Endelig innkalling ST 02/17

ST 01/17

Protokoll ST 01/17

Endelig innkalling ST 01/17