Dokumenter

Her finner du sentrale dokumenter om blant annet grunnprinsippene Studenttinget på Vestlandet jobber utifra.

Studenttinget holder seks studenttingsmøter i året, fordelt på hver region. Alle studenter ved HVL kan melde inn saker til Studenttingsmøtene. Vennligst kontakt arbeidsutvalget om du vil melde inn en sak. En oversikt over tidligere sakslister til disse møtene finner du i fanen nederst.

 

Prinsipprogram

Prinsipprogrammet fastsetter STVL sine grunnprinsipp. Det er STVL sitt øverste politiske dokument. Prinsipprogrammet behandles på konstituerende møtet og skal skildre de overordnede politiske prioriteringane til organisasjonen.

Last ned Prinsipprogram

Handlingsplan

I handlingsplanen ligger føringer og prioritinger om hva Studenttinget og Arbeidsutvalget skal jobbe med det i løpet av året.

Last ned Handlingsplan 2018

Samarbeidsavtale

Last ned Samarbeidsavtalen mellom Høgskulen på Vestlandet og Studenttinget på Vestlandet.

Plattformer

Last med internasjonal plattform

Resolusjoner

Resolusjoner ST03-18

Eksamensfri 18. mai

Frafall i utdanning ved HVL

Styrk kvalitetssikring av utdanningsprogram

Øk kapasiteten på studenthuset

Resolusjoner ST02-18

Etiske retningslinjer ved HVL

Resolusjoner fra ST06-17

Sikring av studentenes mening i midtveisevalueringer

Resolusjoner fra ST05-17

Miljøfyrtårn

Nei til forbud mot ansiktsdekkende plagg i høyere utdanning

Økt stipendandel på reisestøtte ved utveksling

Etiske retningslinjer for ivaretakelse av menneskerettigheter og akademisk frihet