Politiske dokumenter

Prinsipprogram

Prinsipprogrammet fastsetter STVL sine grunnprinsipp. Det er STVL sitt øverste politiske dokument. Prinsipprogrammet behandles på konstituerende møtet og skal skildre de overordnede politiske prioriteringane til organisasjonen.

Last ned Prinsipprogram

Handlingsplan

I handlingsplanen ligger føringer og prioritinger om hva Studenttinget og Arbeidsutvalget skal jobbe med det i løpet av året.

Last ned Handlingsplan 2019

Plattformer

Last med internasjonal plattform