Politiske dokumenter

Prinsipprogram

Prinsipprogrammet fastsetter STVL sine grunnprinsipp. Det er STVL sitt øverste politiske dokument. Prinsipprogrammet behandles på konstituerende møtet og skal skildre de overordnede politiske prioriteringane til organisasjonen.

Last ned prinsipprogrammet for Studenttinget på Vestlandet

Handlingsplan

I handlingsplanen ligger føringer og prioriteringer om hva Studenttinget og arbeidsutvalget skal jobbe med i løpet av året.

Last ned handlingsplanen 2019

Plattformer

Last ned internasjonal plattform