Studenttingsmøter

Studenttinget holder seks studenttingsmøter i året, fordelt med to møter i hver region. Alle studenter ved HVL kan melde inn saker til studenttingsmøtene. Vennligst kontakt arbeidsutvalget om du vil melde inn en sak. Sakspapirer fra alle våre møter vil være tilgjengelig på denne siden.

I tråd med våre retningslinjer for strauming, strømmes våre møter i Studenttinget direkte. Opptak fra studenttingsmøter er tilgjengelig fram til protokollen fra møtet er godkjent og gjort tilgjengelig på våre nettsider. Lenke til vår YouTube-kanal finner du her.

Møteplan 2019

ST1  /  01. – 03.02  /  Sogndal
ST2  /  23. – 24.03  /  Stord
ST3  /  27. – 28.04  /  Bergen
ST4  /  31.08 – 01.09  /  Førde
ST5  /  05. – 06.10  /  Bergen
ST6  /  09. – 10.11  /  Haugesund