Studenttingsmøter

Her finner du sentrale dokumenter om blant annet grunnprinsippene Studenttinget på Vestlandet jobber utifra.

Studenttinget holder seks studenttingsmøter i året, fordelt på hver region. Alle studenter ved HVL kan melde inn saker til Studenttingsmøtene. Vennligst kontakt arbeidsutvalget om du vil melde inn en sak. En oversikt over tidligere sakslister til disse møtene finner du i fanen nederst.

Møteplan 2019

ST1  /  01. – 03.02  /  Sogndal
ST2  /  23. – 24.03  /  Stord
ST3  /  27. – 28.04  /  Bergen
ST4  /  31.08 – 01.09  /  Førde
ST5  /  05. – 06.10  /  Bergen
ST6  /  09. – 10.11  /  Haugesund