Emma Wolden Bersagel

Alder: 21

Studieprogram: Økonomi og administrasjon

Studieår: 3.

Studiested: Sogndal

Stiller til: Medlem av arbeidsutvalget

Førstevalg: Bergen 100%

Andrevalg: Sogndal 100%

Emma Wolden Bersagel

Fortell hvorfor du stiller til valg, og hvilke egenskaper som vil gjøre deg til et godt medlem av arbeidsutvalget

Jeg stiller til valg fordi jeg brenner for studentvelferd! Vi har kommet et godt stykke på å forberede og synliggjøre både postitive og negative sider som man opplever som student, men jeg mener at vi har et godt stykke igjen. Jeg ønsker at studentene skal trives både på skole og privat, og at alle skal kunne se tilbake på studietiden og tenke “Det var en fantastisk tid i livet mitt”!

For å kunne få til det trenger vi å synliggjøre og finne en måte å gjøre det bedre på, uansett hva det gjelder. Dette kan vi få til om vi har et godt samarbeid med de andre organisasjonene i Sogndal, skolen og får til et godt samspill innad blandt studentene. Jeg sitter ikke med en løsning, men jeg har et engasjement og en motivasjon for å finne en eller flere slike løsninger.

I mine år som student i Sogndal så har jeg vært i en god del forskjellige verv og derfor sitter med en unik erfaring som ikke mange andre har. Dette mener jeg at er en positiv ting fordi man får muligheten til å være med å oppleve så mye forskjellig. Som en effekt av å være med i så mye forskjellig så har jeg tilegna meg en evne til å tilpasse meg ulike situasjoner og er ikke redd for å si mine egne meninger. I dette vervet møter man utrolig mange forskjellige mennesker og situasjoner, og da trenger man en person som kan tilpasse seg og sette seg inn i situasjonene. Og akkurat dette er jeg rette kvinnen til.

Eventuell relevant erfaring

  • Økonomiansvarlig på Studenthuset Meieriet
  • Leder i Linjeforeningen for Økonomi i Sogndal
  • Kioskansvarlig under Studentlekene i Sogndal
  • Vara i Studenttinget på Vestlandet
  • Delegat ved HVL sin delegasjon til Landsmøte i Norsk Studentorganisasjon
  • Fadder
  • Innstillingskomité til Studentspretten
  • Tillitsvalgt i to år
  • Studentrådsrepresentant