Fredrik Sørensen

Alder: 29

Studieprogram: Sykepleie

Studieår: 2.

Studiested: Førde

Stiller til: Medlem av arbeidsutvalget

Førstevalg: Førde 30%

Andrevalg: Ønsker kun førstevalget

Fredrik Sørensen

Fortell hvorfor du stiller til valg, og hvilke egenskaper som vil gjøre deg til et godt medlem av arbeidsutvalget

Jeg stiller til valg for arbeidsutvalget for studenttinget, fordi jeg kan gjøre noe godt for studentene. Jeg ønsker å gi studentene mer kjennskap til hva studenttinget gjør slik at de også vet hvilke rettigheter de har og hva vi kan gjøre for dem. Videre ønsker jeg å jobbe videre for like muligheter i de forskjellige campusene.

Jeg bringer med meg en del erfaring til vervet, slik at jeg har kunnskap om organisasjonen. Jeg har også erfaring fra å studere ved to forskjellige campuser på høyskolen, noe som gir meg et større perspektiv på hvordan ting fungerer de forskjellige stedene. Jeg har også tilbragt mye av studie tiden min på små steder i praksis, og selv opplevd at det ikke alltid er like lett for studenter å være litt forlatt til seg selv der. Jeg ser meg selv også som en person som lett samarbeider med andre, og har humor og selv ironi, noe jeg ser på som viktig for å kunne jobbe bra som team.

Eventuell relevant erfaring

  • Studenttinget 16/17
  • Studentparlamentet Høgskolen Stord/Haugesund 2016
  • Fusjonskomite for fusjon mellom studentparlamentene som nå utgjør studenttinget
  • Styremedelem Humanistisk studentutvalg 2013 – 15
  • Leder for revy ved det humanistiske fakultet 2013-14
  • Fadderstyret Stord 2016
  • Fadderstyret Humansistisk fakultet 2013, 2014