Hans Christian Knudsen

Alder: 19

Studieprogram: Økonomi og administrasjon

Studieår: 1.

Studiested: Sogndal

Stiller til: Medlem av arbeidsutvalget

Førstevalg: Sogndal 100%

Andrevalg: Ønsker kun førstevalget

Hans Christian Knudsen

Fortell hvorfor du stiller til valg, og hvilke egenskaper som vil gjøre deg til et godt medlem av arbeidsutvalget

Jeg mener den politiske og organisatoriske erfaringen min fra andre organisasjoner og parti gjør at jeg kan bidra med mye inn i arbeidsutvalget, med variert og mye kunnskap fra forskjellige felt. Jeg har tro på at jeg kan legge mye tid, energi inn og gjøre en god jobb som arbeidsutvalgsmedlem.

Eventuell relevant erfaring

 • Landsstyret Sosialistisk Ungdom (januar 2018 – x)
 • Fylkessekretær Vestland Sosialistisk Ungdom (mars 2019 – x)
 • Fylkesstyremedlem SV SoFjo/Vestland (som SU rep) (mars 2018 – x)
 • Lokallagsleder Sogndal Sosialistisk Ungdom (august 2019 – x)
 • Styremedlem Sogndal SV (april 2018 – 2020)
 • Fylkesstyremedlem human-etisk forbund (mars 2018 – 2020)
 • Økonomiansvarlig SoFjo (januar 2018 – mars 2019)
 • FN-sambandets ungdomspanel (januar 2018 – 2019)
 • 1.vara ungdomspolitisk utvalg SoFjo (har møtt) (april 2018 – april 2019)
 • Nestleder Balestrand Sosialistisk Ungdom (august 2017 – februar 2018)
 • Medlem Balestrand ungdomsråd (august 2017 – februar 2018)