Alle kandidater AU 2018-19

Thomas Henriksen Leite

Fullt navn: Thomas Henriksen Leite
Fødselsdato: 12.05.1998
Hvor studerer du i dag? Haugesund
Hva studerer du? Økonomi og Administrasjon
Hvilket studieår? 1. år
E-post: leite.thomas@hotmail.com
Telefon: 92696547

Hva stiller du til? Medlem av arbeidsutvalget
Førstevalget ditt: Haugesund 30%
Andrevalget ditt:
Tredjevalget ditt:

Relevant erfaring

I skuleåret 17/18 har jeg vært tillitsvalgt for Økonomi og administrasjon, campus Haugesund, og det betyr at jeg har vært med i Studentrådet for campus Haugesund. For tiden har jeg også en liten stilling som trenerkoordinator i SK Vard Haugesund, så jeg er vant til å jobbe selvstendig og med andre mennesker. Tidligere har jeg erfaring som trener for aldersbestemte lag innenfor fotballen. Siden jeg var 16 har jeg jobbet som ferievikar på XL-Bygg Berge Sag.

Hvorfor stemme på meg?

Viss studentene vil ha en person som er positiv, hardtarbeidende og engasjert bør de stemme på meg. Jeg er en som ønsker å snakke studentenes sin sak for å skape best mulig miljø og faglig utviklingsområde for alle.

 


Ivar Sørvig Skogheim

Fullt navn: Ivar Sørvig Skogheim
Fødselsdato: 24.04.1994
Hvor studerer du i dag? Stord
Hva studerer du? Sykepleie bachelor
Hvilket studieår? Første
E-post: ivar.skogheim@gmail.com
Telefon: 99576441

Hva stiller du til? Medlem av arbeidsutvalget
Førstevalget ditt: Stord 30%
Andrevalget ditt:
Tredjevalget ditt:

Relevant erfaring

Bred arbeidserfaring, frivillig arbeid med mennesker, (Ref. Kan oppgis etter ønske)

Hvorfor stemme på meg?

Fordi jeg gir 110% i alle mine arbeids oppgaver, er positiv, løsningsinnstilt, skyr ikke vekk ifra en utfordring og er alltid villig til å gi det lille ekstra.

 


Ingeborg Qatarina Fossdal Høimyr

Fullt navn: Ingeborg Qatarina Fossdal Høimyr
Fødselsdato: 11.06.1996
Hvor studerer du i dag? Bergen
Hva studerer du? Grunnskolelærerutdanning 5-10
Hvilket studieår? 3. året
E-post: ingeborg.hoimyr@gmail.com
Telefon: 90069503

Hva stiller du til? Medlem av arbeidsutvalget
Førstevalget ditt: Bergen 100%
Andrevalget ditt: Bergen 100%
Tredjevalget ditt: Bergen 100%

Relevant erfaring

Fagutvalg 2015-2017
Er tillitsvalgt i klassen (2017/2018)
Sitter i fadderstyret v/campus Bergen (2018)
Er representant i Velferdstinget (2018/2019)

Hvorfor stemme på meg?

Først og fremst vil jeg fortelle litt om meg selv. Jeg har flyttet mye i mitt liv, som har gjort at jeg har vært nødt til å gå aktivt inn for å stifte nye bekjentskap og skape min egen plass i fremmede miljøer. Dette har jeg hatt positive erfaringer med, noe som gjør at jeg alltid er positiv og åpen for nye utfordringer. Jeg har hele livet vært veldig heldig når det kommer til skolehverdagen. Det har vært mye av motivasjonen min for å ville bli lærer. Jeg ønsker å være med på å skape en like trygg og givende skolehverdag som jeg selv hadde da jeg var yngre. Jeg er en person som er opptatt av at de av rundt meg skal ha det bra. Ja, det er en klisjé, men en av de beste følelsene jeg vet om er når jeg kan bidra til at noen får et smil om munnen.

Jeg er en person med mye engasjement. For meg kom engasjementet hovedsakelig da jeg ble tillitsvalgt for klassen min. Som tillitsvalgt for klassen min har jeg vært brennende opptatt av at klassen min skal ha et godt læringsmiljø og kvalitet i undervisningen. Jeg er opptatt av at alle skal ha et trygt og godt studiemiljø, og jeg har veldig lyst til å bruke det neste året av livet mitt til å arbeide med dette. Dersom dere velger meg, så har jeg et stort ønske om å gjøre studentpolitikken mer synlig og tilgjengelig for studenter som kanskje sitter inne med et engasjement. Dette arbeidet må starte allerede i fadderuken, når vi får inn tusenvis av nye studenter. Her er det mange måter å nå de nye studentene på. Blant annet må vi bruke fadderne for hva de er verdt. Det er de som er tettest på de nye studentene, og med riktig kursing, kan de bidra med å få flere studenter interessert i studentpolitikken. I tillegg er det viktig at de som har studentpolitiske verv er med på å vise seg og sine arbeid fram i oppstarten av skoleåret. Jeg mener det bør være en lav terskel for å komme seg inn i studentpolitikken, og dette må tydeliggjøres.

Jeg er også opptatt av at vi har et godt læringsmiljø på HVL. Jeg ønsker å jobbe for at alle studenter føler at de er på en plass der de får tilfredsstilt sine faglige og sosiale behov.

For å dekke de faglige behovene til studentene, er det flere ting å ta tak i. Blant annet bør kvaliteten på forelesninger være så gode at det ikke skal være behov for obligatorisk oppmøte for at studenter skal dukke opp. Gode forelesninger krever gode forelesere, og her har studentene allerede muligheter til å påvirke. Mitt inntrykk er likevel at det er mange som ikke vet om hvordan de kan være med på å ha en innflytelse. Dette mener jeg har mye å gjøre med hvilke kanaler informasjon kommer gjennom. Blant annet ser jeg at tillitsvalgte og fagutvalg ikke er flinke nok til å videreformidle informasjon til/fra klassene sine. Kursing og tydeligere og lett tilgjengelige retningslinjer for tillitsvalgte og fagutvalg, kan dermed være med på å gi et løft til det faglige miljøet.

Når det kommer til det sosiale miljøet, er det mye som skal tas hensyn til. Som nevnt er det viktig for meg at de rundt meg har det bra. At alle studenter på HVL skal ha en god psykososial helse, skal være et mål med høy prioritering. Studentene våre skal ikke bli mobbet eller trakassert på noen som helst måte. Dessverre er det fremdeles studenter som opplever mobbing og trakassering. Vi hører stadig historier om hvor galt ting har gått, men der informasjon om videre tiltak ikke får like mye oppmerksomhet. Mitt ønske er å ha et varslingssystem, der det er klare rutiner for håndtering av uønskede situasjoner, slik studentledere i vest har beskrevet det i sitt åpne brev til Frank Reichert.

Til slutt vil jeg nevne at jeg trives godt med å jobbe i team. Jeg har mye godt å bidra med i en slik arbeidssituasjon. Jeg er veldig opptatt av å ha en ærlig og åpen kommunikasjon med de jeg jobber med, jeg er behjelpelig og jeg er løsningsorientert. I tillegg er jeg veldig opptatt av et godt og sosialt arbeidsmiljø, der alle skal føle seg inkludert. Jeg ønsker at Studenttinget skal være et sted der man føler at man er en del av en god vennegjeng. Et godt arbeid i å bygge opp det sosiale miljøet rundt Studenttinget, mener jeg vil bidra til en positiv utvikling av studentpolitikken.

 


Aleksander Aasen

Fullt navn: Aleksander Aasen
Fødselsdato: 29.10.1987
Hvor studerer du i dag? Førde
Hva studerer du? Sjukepleie
Hvilket studieår? 2
E-post: Aasen.aleksander@gmail.com
Telefon: 41555342

Hva stiller du til? Medlem av arbeidsutvalget
Førstevalget ditt: Førde 30%
Andrevalget ditt: Førde 30%
Tredjevalget ditt: Førde 30%

Relevant erfaring

Sittet et og et halvt år i styret til Studentsamfunnet i Førde

Hvorfor stemme på meg?

Er ein veldig engasjert person, og går inn med sjela i saker jeg brenner for.

 


Stian Sunde

Fullt navn: Stian Sunde
Fødselsdato: 06.12.1989
Hvor studerer du i dag? Sogndal
Hva studerer du? Master Idrettsvitenskap
Hvilket studieår? 2. året
E-post: stian.sunde@lyse.net
Telefon: 92895682

Hva stiller du til? Medlem av arbeidsutvalget
Førstevalget ditt: Sogndal 100%
Andrevalget ditt: Sogndal 100%
Tredjevalget ditt: Sogndal 100%

Relevant erfaring

Relevant erfaring: Gjennom min tid som student har jeg brukt mesteparten av fritiden min på å engasjere meg i studentmiljøet. Dette har jeg gjort en hel del ulike verv og stillinger. Her er en oversikt på de meste relevante.

Studentpolitiske verv
Tilsettingsutvalget HVL (Sogn og Fjordane), 2017-2018
Medlem i Studentparlamentet HISF, aug 2016-jan 2017
Tillitsvalgt Master Idrettsvitenskap, 2015-2017
Fagutvalg Master Idrettsvitenskap, 2015-2017
Styret i Studentparlamentet HISF (1.vara), 2013-2014
Tillitsvalgt – Bachelor Idrett, Fysisk aktivitet og Helse, 2012-2015
Fagutvalg – Bachelor Idrett, Fysisk aktivitet og Helse, 2012-2015

Studentorganisasjoner
Bookingansvarlig Studenthuset Meieriet og VEKAO, 2016-2018
Styreleder Studenthuset Meieriet, 2015-2016
Leder for Quizgruppen Studenthuset Meieriet, 2014-2016
Vaktsjef Studenthuset Meieriet, 2014-2015
Fadderkomité, 2013 og 2014
Valgkomité Lurkarlaget, 2016
Valgkomité Studentspretten, 2015 og 2016
Valgkomité Studentsamfunnet i Sogndal, 2014

Utdanningsinstitusjoner
Turnéleder ved Studieorientering Hordaland (Utdanning i Bergen) 2018
Teknisk vakt på digital eksamen (HVL) 2016-2018
Konferansier åpningsdag Sogndal (HVL) 2016 og 2017
Studentambassadør (HVL) 2016-2018
Studentambassadør (HISF) 2015-2016
Publisert artikkel i fagblad (HISF) 2015
Forskningsassistent doktorgradsprosjekt (NIH) 2014

Utmerkelser
Studentprisen 2016 (tildelt av Studentsamskipnaden)
Årets Fadder 2013 (stemt frem av medstudenter)

Som det går frem av listen over har jeg hatt vondt for å sitte i ro i studenttiden min. Jeg har engasjert meg i smått og stort og det er noe jeg vil fortsette med, mer motivert enn noen gang! Det viktigste for meg er ikke å ramse opp hva jeg har vært med på, men å fokusere på mine erfaringer, hva jeg har lært og hva jeg kan bidra med videre. Jeg har erfart at gode rutiner, åpen-dør politikk og en løsningsorientert tilnærming er essensielt for trivsel og effektivt organisasjonsarbeid. Jeg har lært at man får utrolig mye gjort med samarbeid og innsats, og jeg kan bidra med et brennende engasjement og stor arbeidskapasitet i alle slags oppgaver.

Hvorfor stemme på meg?

En stemme på meg er en stemme for trygghet. Studenttinget kan være trygge på at jeg vil arbeide utrettelig for de sakene som dukker opp. Studentene ved HVL kan være trygge på at de kan komme til meg med både store og små utfordringer og at de vil møte en åpen dør og en løsningsorientert holdning. Gjennom mine seks år som student i Sogndal har jeg bevist for meg selv og de rundt meg at jeg er pålitelig, inkluderende og motiverende. Kombinert med fleksibilitet og et stort nettverk, føler jeg at jeg virkelig passer til denne stillingen hvor jeg kan få bruk for all min kompetanse og også lære mye nytt.

En stemme på meg er en stemme for studenten. Min hjertesak er nettopp det; studenten. Enten det er psykisk helse, inkludering, internasjonalisering eller lokale/regionale utfordringer, vil jeg alltid jobbe for en bedre studenttilværelse. Alt jeg har vært med på og oppnådd i tiden min i Sogndal kommer fra et grunnleggende og genuint ønske om at alle rundt meg skal ha det bra og bli sett. Å kunne jobbe med dette på heltid, og for skolen og studentmiljøet jeg har blitt så glad i, er intet mindre enn en stor drøm. Derfor håper jeg inderlig dere anser meg som en verdig og kvalifisert kandidat til å jobbe for dere det neste året.

Ydmyk hilsen,
Stian Sunde

 


Astrid Johanne Hjetland Eskeland

Fullt navn: Astrid Johanne Hjetland Eskeland
Fødselsdato: 27.05.1995
Hvor studerer du i dag? Sogndal
Hva studerer du? Sosiologi
Hvilket studieår? 3
E-post: astridjohannee@hotmail.com
Telefon: 99127500

Hva stiller du til? Medlem av arbeidsutvalget
Førstevalget ditt: Sogndal 100%
Andrevalget ditt:
Tredjevalget ditt:

Relevant erfaring

Eg har lang erfaring frå ulike veve frå dei siste 10 åra av mitt liv. Eg har våre politisk aktiv og jobba meg opp på kandidatlista til kommunestyrt i heimkommunen, ved kommunevalet i 2015. Dei 4 åra eg har hatt i Sogndal har bestått av ei rekkje ulike verv. Både som tillitsvalt i klassen, men også på Studenthuset Meieriet. Der har eg vore ein del av fadderkomiteen, Undergruppeleder i 2 år for bar og vakt. Der gjekk jobben min på å koordinere arbeidsdagar, tilrettelegging, synliggjøring og vere ein støttespiller. Det siste året har eg vore nestleiar i styret på Meieriet, der eg har lært mykje både om meg sjølv med om kva som skjer i Sogndal. Gjennom mine erfaringar har eg lært møtekultur, viktigheten av informasjonsflyt, samarbeid og det å kunne vere ein støttespiller.

Hvorfor stemme på meg?

Ein skal stemme på meg som AU fordi med meg og mine opparbeida erfaringer vil dere få ein person som ikkje er redd for å tenke nytt. Ein person som står i det til vi har gått over mållinja, og stoppar ikkje der, tvert heller ein som helder fram og sørger for oppfølging og betring i ettertid også. Eg er ein person som er godt kjent med studentane og studentmiljøet i Sogndal og har oversikta på kva som rørar seg. Dette vil vere min største fordel, eg veit kva som skjer og eg kan vere ein støttespelar. Ein positiv person som er open og lyttar, og gjer alt eg kan for å hjelpe. For meg er det viktig at studentane i Sogndal føler dei har ein trygg og god skule der dei får det beste utbyttet. Ein students utdanning og kjensle av tryggleik er viktig for studiekvaliteten og kvardagen.

Så velger dere meg, velger dere ein kandidat som er klar for å jobbe og lære. Eg kan sei såpass at eg kan ikkje alt i dag, men eg er klar for å lære og gjere den jobben. Eg er klar får å halde fram med å jobbe for studenter. Ein av mine sterkaste kvalitetar er mi evene til å kjempe hardt for å kunne få lov til å gjennomføre det som eg sett føre meg. AU er noko eg verkeleg ønskjer. Eg ønskjer moglegheita til å vere med å bidra for studentar, skape dei trygge rammene slik at ein studenten skal aldri vere redd for å spørje om hjelp. Studiestaden skal vere god og trygg.

Godt val!

 


Petter Haukaas Dyngeland

Fullt navn: Petter Haukaas Dyngeland
Fødselsdato: 14.07.1995
Hvor studerer du i dag? Stord
Hva studerer du? Faglærer i musikk
Hvilket studieår? første år
E-post: petterpoike@hotmail.com
Telefon: 45215739

Hva stiller du til? Medlem av arbeidsutvalget
Førstevalget ditt: Stord 30%
Andrevalget ditt:
Tredjevalget ditt:

Relevant erfaring

Elevråd ved Seljord FHS – nestleder – høst 2014 – vår 2015
Studentråd Stord – representant – høst 2017 – dd.
Regionråd Sør – medlem – høst 2017 – dd.
Studenttinget på Vestlandet – vararepresentant – desember 2017 – dd.
Velferdstinget Vest – representant – mars 2018 – dd.

Hvorfor stemme på meg?

Jeg ønsker å bli valgt inn i Arbeidsutvalget fordi jeg mener jeg kan utgjøre en positiv forskjell. Jeg er engasjert og interessert i å lære nytt, og jeg ønsker å bidra til at studenters arbeidsforhold og velferd blir styrket. Jeg er fleksibel og løsningsorientert. Jeg har gode samarbeidsevner, og kommer lett i kontakt med andre mennesker. Dette mener jeg er viktige egenskaper for å kunne fremme og ivareta studenters ønsker.

Jeg velger å søke en 30% stilling, fordi jeg er relativt fersk ift. studentpolitikk. Jeg vet jeg har mye å lære, men jeg føler likevel at jeg har mye å bidra med basert på min vilje og mitt engasjement.

 

 


Victoria Slaymark

Fullt navn: Victoria Slaymark
Fødselsdato: 16.05.1992
Hvor studerer du i dag? Sogndal
Hva studerer du? climate change management
Hvilket studieår? 2
E-post: vkslaymark@gmail.com
Telefon: 96701804

Hva stiller du til? Medlem av arbeidsutvalget
Førstevalget ditt: Sogndal 100%
Andrevalget ditt:
Tredjevalget ditt:

Relevant erfaring

I have a strong understanding of how HVL works. For my masters thesis I am writing how to improve the sustainability of HVL. I have carried out a questionnaire to find out students’, staffs’, and affiliates knowledge in sustainable development, their engagement and inclusiveness in HVL activities, and whether they feel their voice can be heard in decision-making. I have had contact with many of the different staff including researchers, administration, leaders and library staff, students from all departments, SAMAN, and also with those at the other HVL campuses. Through this I have a very intimate understanding of HVL and the barriers that we face to improve HVL. From my survey, and being very engaged in all HVL activities, I have a very good understanding of what students and staff want to see change. Therefore, I have have a strong understanding of what needs to be done to improve the general environment of HVL Sogndal. This being: we must improve our communication platforms for ALL at HVL. I have been student representative before at my previous university. I was an ambassador for the students sports association. I worked to develop and promote a mental health project where we ran a support scheme for those with exercise and eating disorders. I also worked as a ‘sports buddy’ where I was a casual training friend for anyone that needed help or wanted support. I have represented HVL Sogndal at our recent HVL conference “Bærekraftig utvikling ved HVL – hvor står vi, hvor går vi?”. I have been in communication with many members of studenttinget and studentråd, where I have learned a lot about the work that you do. I believe I am very well informed, and have the right attitude to carry out the work of this position to my full potential.

Hvorfor stemme på meg?

I am, and have been, a very engaged and active student who cares a lot about the development of HVL Sogndal. I believe I am very friendly, very approachable, open, and inclusive for all. I understand that I do not speak Norwegian, and that it might appear strange I am applying for this position in a Norwegian Høgskule. I have had no opportunity to learn Norwegian whilst I have studied at HVL, but I have tried to teach myself. If I gain the position, it will provide me with the PERFECT opportunity to learn Norwegian and I promise to do my best to learn the language. So far I have not found it barrier between myself and other students that I do not speak fluent Norwegian.

For my masters thesis I am researching how to improve the development of HVL, with a focus on ensuring that we can continue to grow in a sustainable way. I have based my research on asking all students and staff at HVLI consider all development dimensions of HVL Sogndal from how we can improve in regards to the environment, the social inclusion of all, and how to improve the courses we offer. I am a specialist in the UN Sustainable Development Goals and I have SEVERAL ideas how to apply this to HVL to improve the quality of education and the HVL environment. From my masters thesis I have a strong understanding of HVL. I have knowledge of all of the courses we offer, as well as a strong connection with the administration staff and HVL leaders. I am aware of the barriers we face in our development, and have many ideas how to overcome these. I list below some examples of the ideas I have.

Improve education quality: I want to improve the quality of education through improving communication between all. Most specifically student-teacher, student-administration, and student-leader communication. An example of this being to change the feedback forms of courses. I wish to have a more dynamic evaluation form where students are constantly asked at the beginning of the course what they wish to learn in their courses and throughout their courses, not just at the end. I wish time allotted per week where students give their opinions to their teachers. This will give more ownership to students in their own learning.

I also wish to introduce pedagogic courses for teachers. Currently many teachers are researchers with no pedagogic background. I believe it is very important to have the availability for these teachers to improve their teaching skills. We already teach pedagogy at HVL Sogndal and train future teachers: why not use this resource and offer education to our very own teachers? I also wish to develop web-streaming of classes. HVL Bergen have a media lab where they wish to increase the digitisation of classes. This means that lectures and courses at the different campi can be open assess for all.

Improve study spaces: Currently it is a struggle to find a spot to study on campus. I wish to develop our studies spaces. For example, I wish to remove the circular tables in the library and replace these with rectangle tables such that hold the computers. This will significantly increase the number of spaces to study.

Increase student representation: I wish to strengthen and improve the role of student representatives. Currently student representative have 2 meetings a year all together. This is not sustainable as 2 meetings is not enough to be able for student representatives to share the student’s voices they represent. In the studiebarometeret survey students feel least satisfied with feeling their voice can be heard. In my masters thesis I asked students specifically to rate whether they feel their voice can be heard at HVL: they answered 2.1/5. We have room for improvement! Student representative are a vital role to help change this. I believe the number of meetings should be increased to at least once a month. I wish to improve their role by running workshops with them, and to make meetings more inclusive and dynamic. I wish to also introduce incentives for student representatives to give praise to the work that they do.

Improve communication with students: I wish to improve the means to reach students. One idea is to enforce university emailing system. This could be done at the beginning of the year: when students receive their student cards, they should also receive their university email. It should become a policy that staff and students can only communicate with each other through university email. In my masters thesis I also ask students who they rate communication with them about HVL activities. 70% of students rated communication to be very bad – ok. So we must work on this! Improving communication with students is vital to ensure that all are informed about HVL activities and opportunities.

HVL Community spirit and engagement: I wish to strengthen the engagement of students in Sogndal community projects and involvement in HVL activities. I wish to run more activities for students to strengthen HVL community spirit and atmosphere. Often students come to school for their classes, and then go home. There are few activities outside of class to get involved with. Some examples include to increase the number of voluntary clubs such as a debating society, an environmental society, a sustainability society etc. I also wish to hold more open access lectures to educate students in topics other than their study courses. For example, there could be a weekly lectures where we invite different teachers, researchers, and students at HVL to share their work. Another idea I have is to start an HVL Sogndal online magazine which we publish monthly.

Improve social cohesion: I wish to improve the community spaces on campus. Apart from the Kantine and new coffee shop there are very few places for students to ‘hang out’. The current sitting areas are not inviting to sit. Student transport: I wish to push for better bike storage on campus and safe bicycle routes. Currently the bike parking is uncovered. If bikes are left they are damaged by the rain. I want to implement a samskjøring scheme: either an app or a facebook page, to encourage those who must use other methods than walking and biking to school to share their transport.

Improve sustainability: For my masters thesis I am giving recommendations how to improve the sustainability of HVL. 84% of people at HVL think HVL is not sustainable- half-way sustainable, and 80% of people want to learn more about sustainability. So I want to help them! My first idea is to start a student working group for sustainability. I have already had several people message me who wish to get involved and start this group! I also want to work to include sustainability in to all courses at HVL. I wish to not only improve our environmental sustainability, but also social sustainability of HVL such as student social engagement and inclusion.

Strengthen inclusion of international students: Now that HVL offers more international students, I believe it’s importance to strengthen their inclusion into HVL Sogndal life. I wish to work to source resources to offer language courses. This is vital for their integration into HVL Sogndal. One idea is to ask language pedagogy students if they wish to be informal teachers. We could also start up a ‘buddy’ system where we pair up internationals with a Norwegian speaker, where they meet have have regular Norwegian conversations. We could also start a ‘Norwegian cafe’, where you can meet once a week to speak and learn Norwegian.

 


Tommy Steindal Tobiassen

Fullt navn: Tommy Steindal Tobiassen
Fødselsdato: 24.03.1993
Hvor studerer du i dag?
Bergen
Hva studerer du?
Elkraft ingeniør
Hvilket studieår?
2. året
E-post: tommytob93@gmail.com
Telefon:
40013304

Hva stiller du til? Medlem av arbeidsutvalget
Førstevalget ditt:
Bergen 100%
Andrevalget ditt:
Tredjevalget ditt:
  

Relevant erfaring

Jeg har hatt flere relevante verv, som har tatt meg innom både lokal og nasjonal politikk. Den «nyeste» erfaringen jeg har, er at jeg var med på LM-NSO. Det syntes jeg har vært svært lærerikt, og utrolig gøyt!

Hvorfor stemme på meg?

Jeg har lyst til å gjøre en god jobb i AU, og kan stille med godt humør og gode synspunkter. For meg, er det viktigste at vi skal fungere godt som én enhet. Ingen av oss klarer å dra hele lasset alene. For at vi skal klare å ta STVL til nye høyder, er det viktigste at vi skal ta vare på hverandre. Det kan bli lange dager, og da er det greit at jeg er flink til å lage kaffe!

Det jeg tror kan bli viktig framover, er at digitaliseringen av undervisningen ikke «tar helt av». Men det er også viktig at vi klarer å utvikle undervisningen slik at vi kan få ett bedre læringsmiljø. Vi må bruke tid på å få det tilrettelagt for hvert enkelt studium, slik at vi ikke lager systemer som fungerer kjempebra for ingeniørstudenter, mens det er helt ubrukelig for sykepleierstudenter. Vi må tilrettelegge sammen med studentene. Vi skal også straks revurdere UH-loven, noe som definitivt vil bli svært viktig å følge med på.

Jeg er «lett å be», og stiller som regel alltid opp. Jeg synes også at jeg er relativt flink til å formulere meg skriftlig. Det er også viktig å jobbe strukturert, og det er noe som jeg brukt en del tid på å lære meg. Jeg klarer også, til en viss grad, å sette meg inn i saker fra flere sider.

 


Bjørn Olav Østeby (lederkandidat)

Fullt navn: Bjørn Olav Østeby
Fødselsdato: 24.04.1995
Hvor studerer du i dag? Bergen
Hva studerer du? Økonomi og administrasjon
Hvilket studieår? 2
E-post: bjorn.olavg95@gmail.com
Telefon: +4748056089

Hva stiller du til? Leder av arbeidsutvalget
Førstevalget ditt: Bergen 100%
Andrevalget ditt:
Tredjevalget ditt:

Relevant erfaring

Her har jeg forsøkt å trekke frem de erfaringene jeg har som er mest relevant, og laget et skille mellom tidligere erfaringer og tillitsverv jeg har den dag i dag. Det er mye jeg har gjort tidligere som jeg mener vil komme til nytte som leder av arbeidsutvalget, både av politisk og organisatorisk erfaring. Noen av tillitsvervene jeg har den dag i dag passer godt sammen med lederverv i arbeidsutvalget, i motsatt tilfelle vil jeg søke om å få innvilget fritak.

Tidligere erfaringer
Delegat på NSOs landsmøte 2017 og 2018
Fast representant i prinsipprogramkomiteen til Velferdstinget Vest
Medlem av arbeidsgruppen for ny budsjettmodell ved HVL
Økonomiansvarlig i YATA Norge
Troppstillitsvalgt i Hans Majestet Kongens Garde

Den dag i dag
Fast representant i Studenttinget på Vestlandet
Fast representant i Velferdstinget Vest
Fast representant i Strategiutvalget ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Vararepresentant i Høgskolestyret ved HVL
Vararepresentant i styret til Studentsamskipnaden på Vestlandet
Nestleder i Studentrådet ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap, nærregion Bergen
Nestleder i Linjeforeningen for Økonomi og Administrasjon ved HVL, studiested Bergen
Tillitsvalgt i klassen for økonomi og administrasjon, 16HØAU
Vararepresentant i Ski kommunestyre for Høyre

Hvorfor stemme på meg?

Høgskulen på Vestlandet har kommet langt siden vi fusjonerte 1. januar 2017, og Studenttinget har på vegne av studentdemokratiet vært flinke til å følge med i fusjonsprosessen for å sikre at våre interesser som studenter blir ivaretatt. Her er det mange som har bidratt. Jeg vil spesielt trekke frem arbeidsutvalget, studentrådene og klasserepresentanter som gjennom sine bidrag har gjort det mulig å fortsette mest mulig upåvirket av omorganiseringen som skjer ved høgskolen.

I løpet av perioden har vi etablert en organisasjon som er i stand til å representere våre interesser og som vil være i stand til å drive politisk påvirkning. I perioden som har gått har Studenttinget fått gjennomslag for mye av vår vedtatte politikk. Derfor er det naturlig for meg at vi i neste periode må bruke mer tid på politikkutvikling ved siden av å følge opp tidligere vedtak.

Min ambisjon er at Høgskulen på Vestlandet skal bli Norges mest innovative utdanningsinstitusjon med et levende studentmiljø der det gis rom til å utvikle seg selv og sine egenskaper. For at det skal være mulig er det viktig at studenter er representert og tar aktivt del i de prosessene som foregår ved høgskolen. Noe av det første som skjer i den nye perioden er at Høgskulen på Vestlandet skal vedta en overordnet strategi, i tillegg til strategier for hvert av fakultetene. Her er det kritisk at Studenttinget har representanter som bidrar inn i prosessene og som jobber for gjennomslag i sakene som er viktige for oss. Det samme gjelder i saker med nasjonal og regional betydning. Det er viktig at Studenttinget har representanter som kan representere våre interesser og som systematisk kan jobbe for politisk gjennomslag.

En av mine sterkeste konkurransefortrinn overfor andre kandidater er at jeg har lang erfaring fra politisk arbeid. Frivillig arbeid i politiske organisasjoner gjør det enklere for meg å dra veksel på tidligere erfaringer, og erfaring fra lokalpolitikken i Ski hjelper meg med å vurdere hva som er gode demokratiske prosesser.

Som leder av arbeidsutvalget vil jeg jobbe for å sette agendaen i den politiske debatten og gjøre det jeg kan for at Høgskulen på Vestlandet skal komme nærmere min ambisjon om å bli Norges mest innovative utdanningsinstitusjon. Jeg vil være en leder som tar ansvar og som sammen med resten av arbeidsutvalget vil jobbe på lag med Studenttinget, og som samtidig vil være i stand til å vise lederskap. Med meg som leder kan Studenttinget være trygg på at de politiske prosessene blir godt forankret i organisasjonen og gjennomført på en skikkelig måte. Jeg stiller til valg som leder av arbeidsutvalget fordi jeg mener at jeg er den best kvalifiserte til oppgaven, og er innstilt på å gjøre en innsats for Studenttinget.

 


Jesper Krusell

Fullt navn: Jesper Krusell
Fødselsdato: 01.02.1994
Hvor studerer du i dag? Haugesund
Hva studerer du? Branningeniør
Hvilket studieår? 4
E-post: 137246@stud.hvl.no
Telefon: 98131037

Hva stiller du til? Medlem av arbeidsutvalget
Førstevalget ditt: Haugesund 100%
Andrevalget ditt: Stord 100%
Tredjevalget ditt:

Relevant erfaring

Tillitsvalgt for førsteårets branningeniørstudenter
Nestledere, styremedlem samt arrangementsansvarlig for StudDykk
Nestledere i Studentrådet i Haugesund
Representant i Studentparlamentet for HSH
Studentrepresentant for Høgskolestyret HSH
Representant i Studenttinget på Vestlandet
Styremedlem i StudKick

Hvorfor stemme på meg?

Jeg har vært 1 år i studentparlamentet på HSH og snart 1,5 år i Studenttinget på Vestlandet. Og har da vært nestleder for Studentrådet i Haugesund og vært Studentrepresentant i Høgskolestyret på HSH. Jeg syntes at det er på tide for meg å ta meg av noe nytt og kanskje litt noe som kan gi meg mer ansvar. Jeg er veldig engasjert når det gjelder studentene, jeg vil at mine medstudenter skal ha det så bra som mulig for å utføre sine studier på deres beste måte. Jeg er veldig lett å jobbe med og enkelt å sette inn nye ting.

 


Jonas Hagesæther Røthe

Fullt navn: Jonas Hagesæther Røthe
Fødselsdato: 10.06.1996
Hvor studerer du i dag? Haugesund
Hva studerer du? Maskiningeniør
Hvilket studieår? 3. året
E-post: jonas.rothe@hotmail.com
Telefon: 95484350

Hva stiller du til? Medlem av arbeidsutvalget
Førstevalget ditt: Bergen 100%
Andrevalget ditt: Bergen 100%
Tredjevalget ditt: Haugesund 100%

Relevant erfaring

Representant i Studenttinget
1. Vara til NSO landsmøtet

Hvorfor stemme på meg?

Mitt ønske er å gjøre livet til studentene enklere og forbedre hverdagen deres. Som tillitsvalgt i studentrådet, verv i Studentersamfunet, og hjelpelærer i forskjellige realfag, har jeg forsøkt å hjelpe mine medstudenter og gjøre det bedre for dem. Selv om jeg er relativt ny i studentpolitikken, så har jeg lært mye fra studenttingsmøtene og NSO sitt landsmøte. Jeg har tilpasset meg og håper at dere har lagt merke til hvor mye jeg har forbedret meg fra første studenttingsmøte til nå. Jeg håper at dere vil gi meg sjansen til å jobbe for dere og det neste Studenttinget. Jeg er utadvendt, empatisk, lærer fort, saklig, og aller viktigst veldig motivert!

 


Adrian Haugen

Fullt navn: Adrian Stinessen Haugen
Fødselsdato: 10.06.1995
Hvor studerer du i dag? Sogndal
Hva studerer du? Økonomi og jus (dobbeltgrad med økonomi og administrasjon)
Hvilket studieår? 4
E-post: Adrian.S.Haugen@gmail.com
Telefon: 90980205

Hva stiller du til? Medlem av arbeidsutvalget
Førstevalget ditt: Bergen 100%
Andrevalget ditt: Sogndal 100%
Tredjevalget ditt:

Relevant erfaring

Utdanning
Bachelor, økonomi og administrasjon (2014-2017)
Bachelor, økonomi og jus (2017-2018)

Frivillige verv
Tillitsvalgt, IØA, H14-V16
Styremedlem, Linjeforening for økonomi i Sogndal(ØKS), V15
Styremedlem, Studentparlamentet i Sogndal, H15-V16
Styremedlem, Studentspretten Sogndal, H16-V17
Markedsansvarlig, Studentlekene Sogndal, H16
Styreleder, Studentspretten Sogndal, H17-V18
Medlem av Forbundsstyret hos Norges Studentidrettsforbund, V18-

Hvorfor stemme på meg?

Med fire år i Sogndal, og en rekke verv har jeg opparbeidet meg verdifull erfaring som har skikket meg til dette vervet. Årene i alt fra studentpolitikk til studentidrett har skolert meg i organisasjonskultur, teamarbeid og ledelse. Jeg har også opparbeidet meg et verdifullt nettverk jeg vil få stor nytte av i vervet.

Ved å bli valgt til denne stillingen, vil jeg kunne jobbe videre med å forbedre studentenes hverdag, og med det bidra til å gjøre Sogndal til den studentbygden den kan være. Jeg ønsker nå å opparbeide ytterlige velferdstiltak for studentene, og med det bedre studentene i Sogndals psykiske og fysiske helse.

Dersom dere velger meg, vil dere ha en stedlig leder i Sogndal som er der for studentene, og som aktivt kjemper for en åpen-dør-policy.