Astrid Johanne H. Eskeland

Fullt navn: Astrid Johanne Hjetland Eskeland
Fødselsdato: 27.05.1995
Hvor studerer du i dag? Sogndal
Hva studerer du? Sosiologi
Hvilket studieår? 3
E-post: astridjohannee@hotmail.com
Telefon: 99127500

Hva stiller du til? Medlem av arbeidsutvalget
Førstevalget ditt: Sogndal 100%
Andrevalget ditt:
Tredjevalget ditt:

Relevant erfaring

Eg har lang erfaring frå ulike veve frå dei siste 10 åra av mitt liv. Eg har våre politisk aktiv og jobba meg opp på kandidatlista til kommunestyrt i heimkommunen, ved kommunevalet i 2015. Dei 4 åra eg har hatt i Sogndal har bestått av ei rekkje ulike verv. Både som tillitsvalt i klassen, men også på Studenthuset Meieriet. Der har eg vore ein del av fadderkomiteen, Undergruppeleder i 2 år for bar og vakt. Der gjekk jobben min på å koordinere arbeidsdagar, tilrettelegging, synliggjøring og vere ein støttespiller. Det siste året har eg vore nestleiar i styret på Meieriet, der eg har lært mykje både om meg sjølv med om kva som skjer i Sogndal. Gjennom mine erfaringar har eg lært møtekultur, viktigheten av informasjonsflyt, samarbeid og det å kunne vere ein støttespiller.

Hvorfor stemme på meg?

Ein skal stemme på meg som AU fordi med meg og mine opparbeida erfaringer vil dere få ein person som ikkje er redd for å tenke nytt. Ein person som står i det til vi har gått over mållinja, og stoppar ikkje der, tvert heller ein som helder fram og sørger for oppfølging og betring i ettertid også. Eg er ein person som er godt kjent med studentane og studentmiljøet i Sogndal og har oversikta på kva som rørar seg. Dette vil vere min største fordel, eg veit kva som skjer og eg kan vere ein støttespelar. Ein positiv person som er open og lyttar, og gjer alt eg kan for å hjelpe. For meg er det viktig at studentane i Sogndal føler dei har ein trygg og god skule der dei får det beste utbyttet. Ein students utdanning og kjensle av tryggleik er viktig for studiekvaliteten og kvardagen.

Så velger dere meg, velger dere ein kandidat som er klar for å jobbe og lære. Eg kan sei såpass at eg kan ikkje alt i dag, men eg er klar for å lære og gjere den jobben. Eg er klar får å halde fram med å jobbe for studenter. Ein av mine sterkaste kvalitetar er mi evene til å kjempe hardt for å kunne få lov til å gjennomføre det som eg sett føre meg. AU er noko eg verkeleg ønskjer. Eg ønskjer moglegheita til å vere med å bidra for studentar, skape dei trygge rammene slik at ein studenten skal aldri vere redd for å spørje om hjelp. Studiestaden skal vere god og trygg.

Godt val!