Adrian Stinessen Haugen

Fullt navn: Adrian Stinessen Haugen
Fødselsdato: 10.06.1995
Hvor studerer du i dag? Sogndal
Hva studerer du? Økonomi og jus (dobbeltgrad med økonomi og administrasjon)
Hvilket studieår? 4
E-post: Adrian.S.Haugen@gmail.com
Telefon: 90980205

Hva stiller du til? Medlem av arbeidsutvalget
Førstevalget ditt: Bergen 100%
Andrevalget ditt: Sogndal 100%
Tredjevalget ditt:

Relevant erfaring

Utdanning
Bachelor, økonomi og administrasjon (2014-2017)
Bachelor, økonomi og jus (2017-2018)

Frivillige verv
Tillitsvalgt, IØA, H14-V16
Styremedlem, Linjeforening for økonomi i Sogndal(ØKS), V15
Styremedlem, Studentparlamentet i Sogndal, H15-V16
Styremedlem, Studentspretten Sogndal, H16-V17
Markedsansvarlig, Studentlekene Sogndal, H16
Styreleder, Studentspretten Sogndal, H17-V18
Medlem av Forbundsstyret hos Norges Studentidrettsforbund, V18-

Hvorfor stemme på meg?

Med fire år i Sogndal, og en rekke verv har jeg opparbeidet meg verdifull erfaring som har skikket meg til dette vervet. Årene i alt fra studentpolitikk til studentidrett har skolert meg i organisasjonskultur, teamarbeid og ledelse. Jeg har også opparbeidet meg et verdifullt nettverk jeg vil få stor nytte av i vervet.

Ved å bli valgt til denne stillingen, vil jeg kunne jobbe videre med å forbedre studentenes hverdag, og med det bidra til å gjøre Sogndal til den studentbygden den kan være. Jeg ønsker nå å opparbeide ytterlige velferdstiltak for studentene, og med det bedre studentene i Sogndals psykiske og fysiske helse.

Dersom dere velger meg, vil dere ha en stedlig leder i Sogndal som er der for studentene, og som aktivt kjemper for en åpen-dør-policy.