Mona Solheim

Fullt navn: Mona Solheim
Fødselsdato: 10.05.1993
Hvor studerer du i dag? Bergen
Hva studerer du? Grunnskolelærer 5-10
Hvilket studieår? 4
E-post: solheim93@hotmail.com
Telefon: 90094827

Hva stiller du til? Medlem av arbeidsutvalget
Førstevalget ditt: Bergen 100%
Andrevalget ditt: Bergen100%
Tredjevalget ditt: Bergen 100%

Relevant erfaring

Frivillige verv
Regionrådet Midt (17/18)

Tillitsvalgt for min klasse (17/18)

Vararepresentant Velferdstinget Vest (2017)

Varatillitsvalgt for min klasse (15/16

Hvorfor stemme på meg?

Stemmer du på meg, så stemmer du på en som er oppriktig opptatt av studentenes velferd og studiehverdag.

Etter 4 år som student på HiB/HVL har jeg fått godt innblikk i de ulike aspektene ved det å være student og hvordan de påvirker læring, motivasjon og trivsel hos studenter.

Som student og snart ferdig utdannet lærer er jeg selvsagt svært opptatt av læring og læringsmiljø. Én av de tingene som er viktigst for meg er at studentene ved HVL føler at de studerer ved en institusjon hvor ‘systemet fungerer’. En institusjon med åpne kanaler, hvor studentenes stemme blir hørt og tatt seriøst. En høyskole hvor de kan være med på å forme og forbedre studiet og hverdagen sin. En høyskole hvor de trives og lykkes. Det vil derfor være viktig for meg at AU fortsetter og bedrer arbeidet med å være tilgjengelig for studentene. Jeg ønsker at studentene føler at det er en lav terskel for å komme med saker og at det kontinuerlig blir jobbet med saker for å bedre deres studiehverdag.

Det siste året har jeg engasjert meg mer i studentpolitikken og har fått bedre kjennskap og forståelse for hvordan HVL er organisert og hvordan Studenttinget jobber for studentene. Med det sagt, så skal det også sies at jeg ikke har veldig mye erfaring i studentpolitikken. Jeg er derimot svært ivrig på å lære mer og jobbe for å bli bedre rustet til dette vervet.

Skulle jeg være så heldig å få være medlem av AU, så vil AU få et medlem som er engasjert, løsningsorientert og god på å samarbeide. Studenttinget vil få et AU-medlem som er opptatt av å jobbe målrettet og systematisk med de ulike sakene som kommer opp. Sist, men ikke minst, så vil studentene få et AU-medlem som er tilgjengelig for dem og som jobber hardt for å fremme og forbedre deres studenttilværelse. Godt valg!