Ingeborg Qatarina F. Høimyr

Fullt navn: Ingeborg Qatarina Fossdal Høimyr
Fødselsdato: 11.06.1996
Hvor studerer du i dag? Bergen
Hva studerer du? Grunnskolelærerutdanning 5-10
Hvilket studieår? 3. året
E-post: ingeborg.hoimyr@gmail.com
Telefon: 90069503

Hva stiller du til? Medlem av arbeidsutvalget
Førstevalget ditt: Bergen 100%
Andrevalget ditt: Bergen 100%
Tredjevalget ditt: Bergen 100%

Relevant erfaring

Fagutvalg 2015-2017
Er tillitsvalgt i klassen (2017/2018)
Sitter i fadderstyret v/campus Bergen (2018)
Er representant i Velferdstinget (2018/2019)

Hvorfor stemme på meg?

Først og fremst vil jeg fortelle litt om meg selv. Jeg har flyttet mye i mitt liv, som har gjort at jeg har vært nødt til å gå aktivt inn for å stifte nye bekjentskap og skape min egen plass i fremmede miljøer. Dette har jeg hatt positive erfaringer med, noe som gjør at jeg alltid er positiv og åpen for nye utfordringer. Jeg har hele livet vært veldig heldig når det kommer til skolehverdagen. Det har vært mye av motivasjonen min for å ville bli lærer. Jeg ønsker å være med på å skape en like trygg og givende skolehverdag som jeg selv hadde da jeg var yngre. Jeg er en person som er opptatt av at de av rundt meg skal ha det bra. Ja, det er en klisjé, men en av de beste følelsene jeg vet om er når jeg kan bidra til at noen får et smil om munnen.

Jeg er en person med mye engasjement. For meg kom engasjementet hovedsakelig da jeg ble tillitsvalgt for klassen min. Som tillitsvalgt for klassen min har jeg vært brennende opptatt av at klassen min skal ha et godt læringsmiljø og kvalitet i undervisningen. Jeg er opptatt av at alle skal ha et trygt og godt studiemiljø, og jeg har veldig lyst til å bruke det neste året av livet mitt til å arbeide med dette. Dersom dere velger meg, så har jeg et stort ønske om å gjøre studentpolitikken mer synlig og tilgjengelig for studenter som kanskje sitter inne med et engasjement. Dette arbeidet må starte allerede i fadderuken, når vi får inn tusenvis av nye studenter. Her er det mange måter å nå de nye studentene på. Blant annet må vi bruke fadderne for hva de er verdt. Det er de som er tettest på de nye studentene, og med riktig kursing, kan de bidra med å få flere studenter interessert i studentpolitikken. I tillegg er det viktig at de som har studentpolitiske verv er med på å vise seg og sine arbeid fram i oppstarten av skoleåret. Jeg mener det bør være en lav terskel for å komme seg inn i studentpolitikken, og dette må tydeliggjøres.

Jeg er også opptatt av at vi har et godt læringsmiljø på HVL. Jeg ønsker å jobbe for at alle studenter føler at de er på en plass der de får tilfredsstilt sine faglige og sosiale behov.

For å dekke de faglige behovene til studentene, er det flere ting å ta tak i. Blant annet bør kvaliteten på forelesninger være så gode at det ikke skal være behov for obligatorisk oppmøte for at studenter skal dukke opp. Gode forelesninger krever gode forelesere, og her har studentene allerede muligheter til å påvirke. Mitt inntrykk er likevel at det er mange som ikke vet om hvordan de kan være med på å ha en innflytelse. Dette mener jeg har mye å gjøre med hvilke kanaler informasjon kommer gjennom. Blant annet ser jeg at tillitsvalgte og fagutvalg ikke er flinke nok til å videreformidle informasjon til/fra klassene sine. Kursing og tydeligere og lett tilgjengelige retningslinjer for tillitsvalgte og fagutvalg, kan dermed være med på å gi et løft til det faglige miljøet.

Når det kommer til det sosiale miljøet, er det mye som skal tas hensyn til. Som nevnt er det viktig for meg at de rundt meg har det bra. At alle studenter på HVL skal ha en god psykososial helse, skal være et mål med høy prioritering. Studentene våre skal ikke bli mobbet eller trakassert på noen som helst måte. Dessverre er det fremdeles studenter som opplever mobbing og trakassering. Vi hører stadig historier om hvor galt ting har gått, men der informasjon om videre tiltak ikke får like mye oppmerksomhet. Mitt ønske er å ha et varslingssystem, der det er klare rutiner for håndtering av uønskede situasjoner, slik studentledere i vest har beskrevet det i sitt åpne brev til Frank Reichert.

Til slutt vil jeg nevne at jeg trives godt med å jobbe i team. Jeg har mye godt å bidra med i en slik arbeidssituasjon. Jeg er veldig opptatt av å ha en ærlig og åpen kommunikasjon med de jeg jobber med, jeg er behjelpelig og jeg er løsningsorientert. I tillegg er jeg veldig opptatt av et godt og sosialt arbeidsmiljø, der alle skal føle seg inkludert. Jeg ønsker at Studenttinget skal være et sted der man føler at man er en del av en god vennegjeng. Et godt arbeid i å bygge opp det sosiale miljøet rundt Studenttinget, mener jeg vil bidra til en positiv utvikling av studentpolitikken.