Jesper Krusell

Fullt navn: Jesper Krusell
Fødselsdato: 01.02.1994
Hvor studerer du i dag? Haugesund
Hva studerer du? Branningeniør
Hvilket studieår? 4
E-post: 137246@stud.hvl.no
Telefon: 98131037

Hva stiller du til? Medlem av arbeidsutvalget
Førstevalget ditt: Haugesund 100%
Andrevalget ditt: Stord 100%
Tredjevalget ditt:

Relevant erfaring

Tillitsvalgt for førsteårets branningeniørstudenter
Nestledere, styremedlem samt arrangementsansvarlig for StudDykk
Nestledere i Studentrådet i Haugesund
Representant i Studentparlamentet for HSH
Studentrepresentant for Høgskolestyret HSH
Representant i Studenttinget på Vestlandet
Styremedlem i StudKick

Hvorfor stemme på meg?

Jeg har vært 1 år i studentparlamentet på HSH og snart 1,5 år i Studenttinget på Vestlandet. Og har da vært nestleder for Studentrådet i Haugesund og vært Studentrepresentant i Høgskolestyret på HSH. Jeg syntes at det er på tide for meg å ta meg av noe nytt og kanskje litt noe som kan gi meg mer ansvar. Jeg er veldig engasjert når det gjelder studentene, jeg vil at mine medstudenter skal ha det så bra som mulig for å utføre sine studier på deres beste måte. Jeg er veldig lett å jobbe med og enkelt å sette inn nye ting.