Petter Haukaas Dyngeland

Fullt navn: Petter Haukaas Dyngeland
Fødselsdato: 14.07.1995
Hvor studerer du i dag? Stord
Hva studerer du? Faglærer i musikk
Hvilket studieår? første år
E-post: petterpoike@hotmail.com
Telefon: 45215739

Hva stiller du til? Medlem av arbeidsutvalget
Førstevalget ditt: Stord 30%
Andrevalget ditt:
Tredjevalget ditt:

Relevant erfaring

Elevråd ved Seljord FHS – nestleder – høst 2014 – vår 2015
Studentråd Stord – representant – høst 2017 – dd.
Regionråd Sør – medlem – høst 2017 – dd.
Studenttinget på Vestlandet – vararepresentant – desember 2017 – dd.
Velferdstinget Vest – representant – mars 2018 – dd.

Hvorfor stemme på meg?

Jeg ønsker å bli valgt inn i Arbeidsutvalget fordi jeg mener jeg kan utgjøre en positiv forskjell. Jeg er engasjert og interessert i å lære nytt, og jeg ønsker å bidra til at studenters arbeidsforhold og velferd blir styrket. Jeg er fleksibel og løsningsorientert. Jeg har gode samarbeidsevner, og kommer lett i kontakt med andre mennesker. Dette mener jeg er viktige egenskaper for å kunne fremme og ivareta studenters ønsker.

Jeg velger å søke en 30% stilling, fordi jeg er relativt fersk ift. studentpolitikk. Jeg vet jeg har mye å lære, men jeg føler likevel at jeg har mye å bidra med basert på min vilje og mitt engasjement.