Stian Sunde

Fullt navn: Stian Sunde
Fødselsdato: 06.12.1989
Hvor studerer du i dag? Sogndal
Hva studerer du? Master Idrettsvitenskap
Hvilket studieår? 2. året
E-post: stian.sunde@lyse.net
Telefon: 92895682

Hva stiller du til? Medlem av arbeidsutvalget
Førstevalget ditt: Sogndal 100%
Andrevalget ditt: Sogndal 100%
Tredjevalget ditt: Sogndal 100%

Relevant erfaring

Relevant erfaring: Gjennom min tid som student har jeg brukt mesteparten av fritiden min på å engasjere meg i studentmiljøet. Dette har jeg gjort en hel del ulike verv og stillinger. Her er en oversikt på de meste relevante.

Studentpolitiske verv
Tilsettingsutvalget HVL (Sogn og Fjordane), 2017-2018
Medlem i Studentparlamentet HISF, aug 2016-jan 2017
Tillitsvalgt Master Idrettsvitenskap, 2015-2017
Fagutvalg Master Idrettsvitenskap, 2015-2017
Styret i Studentparlamentet HISF (1.vara), 2013-2014
Tillitsvalgt – Bachelor Idrett, Fysisk aktivitet og Helse, 2012-2015
Fagutvalg – Bachelor Idrett, Fysisk aktivitet og Helse, 2012-2015

Studentorganisasjoner
Bookingansvarlig Studenthuset Meieriet og VEKAO, 2016-2018
Styreleder Studenthuset Meieriet, 2015-2016
Leder for Quizgruppen Studenthuset Meieriet, 2014-2016
Vaktsjef Studenthuset Meieriet, 2014-2015
Fadderkomité, 2013 og 2014
Valgkomité Lurkarlaget, 2016
Valgkomité Studentspretten, 2015 og 2016
Valgkomité Studentsamfunnet i Sogndal, 2014

Utdanningsinstitusjoner
Turnéleder ved Studieorientering Hordaland (Utdanning i Bergen) 2018
Teknisk vakt på digital eksamen (HVL) 2016-2018
Konferansier åpningsdag Sogndal (HVL) 2016 og 2017
Studentambassadør (HVL) 2016-2018
Studentambassadør (HISF) 2015-2016
Publisert artikkel i fagblad (HISF) 2015
Forskningsassistent doktorgradsprosjekt (NIH) 2014

Utmerkelser
Studentprisen 2016 (tildelt av Studentsamskipnaden)
Årets Fadder 2013 (stemt frem av medstudenter)

Som det går frem av listen over har jeg hatt vondt for å sitte i ro i studenttiden min. Jeg har engasjert meg i smått og stort og det er noe jeg vil fortsette med, mer motivert enn noen gang! Det viktigste for meg er ikke å ramse opp hva jeg har vært med på, men å fokusere på mine erfaringer, hva jeg har lært og hva jeg kan bidra med videre. Jeg har erfart at gode rutiner, åpen-dør politikk og en løsningsorientert tilnærming er essensielt for trivsel og effektivt organisasjonsarbeid. Jeg har lært at man får utrolig mye gjort med samarbeid og innsats, og jeg kan bidra med et brennende engasjement og stor arbeidskapasitet i alle slags oppgaver.

Hvorfor stemme på meg?

En stemme på meg er en stemme for trygghet. Studenttinget kan være trygge på at jeg vil arbeide utrettelig for de sakene som dukker opp. Studentene ved HVL kan være trygge på at de kan komme til meg med både store og små utfordringer og at de vil møte en åpen dør og en løsningsorientert holdning. Gjennom mine seks år som student i Sogndal har jeg bevist for meg selv og de rundt meg at jeg er pålitelig, inkluderende og motiverende. Kombinert med fleksibilitet og et stort nettverk, føler jeg at jeg virkelig passer til denne stillingen hvor jeg kan få bruk for all min kompetanse og også lære mye nytt.

En stemme på meg er en stemme for studenten. Min hjertesak er nettopp det; studenten. Enten det er psykisk helse, inkludering, internasjonalisering eller lokale/regionale utfordringer, vil jeg alltid jobbe for en bedre studenttilværelse. Alt jeg har vært med på og oppnådd i tiden min i Sogndal kommer fra et grunnleggende og genuint ønske om at alle rundt meg skal ha det bra og bli sett. Å kunne jobbe med dette på heltid, og for skolen og studentmiljøet jeg har blitt så glad i, er intet mindre enn en stor drøm. Derfor håper jeg inderlig dere anser meg som en verdig og kvalifisert kandidat til å jobbe for dere det neste året.

Ydmyk hilsen,
Stian Sunde