Tommy Steindal Tobiassen

Fullt navn: Tommy Steindal Tobiassen
Fødselsdato: 24.03.1993
Hvor studerer du i dag?
Bergen
Hva studerer du?
Elkraft ingeniør
Hvilket studieår?
2. året
E-post: tommytob93@gmail.com
Telefon:
40013304

Hva stiller du til? Medlem av arbeidsutvalget
Førstevalget ditt:
Bergen 100%
Andrevalget ditt:
Tredjevalget ditt:
  

Relevant erfaring

Jeg har hatt flere relevante verv, som har tatt meg innom både lokal og nasjonal politikk. Den «nyeste» erfaringen jeg har, er at jeg var med på LM-NSO. Det syntes jeg har vært svært lærerikt, og utrolig gøyt!

Hvorfor stemme på meg?

Jeg har lyst til å gjøre en god jobb i AU, og kan stille med godt humør og gode synspunkter. For meg, er det viktigste at vi skal fungere godt som én enhet. Ingen av oss klarer å dra hele lasset alene. For at vi skal klare å ta STVL til nye høyder, er det viktigste at vi skal ta vare på hverandre. Det kan bli lange dager, og da er det greit at jeg er flink til å lage kaffe!

Det jeg tror kan bli viktig framover, er at digitaliseringen av undervisningen ikke «tar helt av». Men det er også viktig at vi klarer å utvikle undervisningen slik at vi kan få ett bedre læringsmiljø. Vi må bruke tid på å få det tilrettelagt for hvert enkelt studium, slik at vi ikke lager systemer som fungerer kjempebra for ingeniørstudenter, mens det er helt ubrukelig for sykepleierstudenter. Vi må tilrettelegge sammen med studentene. Vi skal også straks revurdere UH-loven, noe som definitivt vil bli svært viktig å følge med på.

Jeg er «lett å be», og stiller som regel alltid opp. Jeg synes også at jeg er relativt flink til å formulere meg skriftlig. Det er også viktig å jobbe strukturert, og det er noe som jeg brukt en del tid på å lære meg. Jeg klarer også, til en viss grad, å sette meg inn i saker fra flere sider.