Kandidater Høgskulestyret 2018-19

Studentenes representanter til høgskulestyret skal velges på Studenttingets møte i Bergen, lørdag 05. Mai. 

Styret er det høyeste bestemmende organet ved Høgskulen på Vestlandet. Høgskulestyret har ansvar for at all virksomhet holder høy kvalitet, og skal sikre effektiv drift i samsvar med de lover, regler, rammer og mål som sentrale styremakter har lagt. 

Nedenfor finner du årets kandidater. Fristen for å stille til valg er før første valgtale starter den 05. Mai og oversikten under blir oppdatert fortløpende. 

Trykk på bildet av en kandidat for å åpne egen side med info hentet fra kandidatskjemaet. For å åpne siden i ny fane, hold inn ctrl (PC) eller cmd (mac) mens du klikker på bildet. 

Kandidatene lastes inn i tilfeldig rekkefølge hver gang siden åpnes. 

 

English 

The student representantives in the university board are up for election, and the vote will happen during the Student Council meeting in Bergen on May 5th. 

The university board is the senior decisive organ at Western Norway University of Applied Sciences. They are responsible for the university’s quality and for securing that the university is run according to nationally set laws, rules and targets. 

Below are this year’s candidates. The deadline to submit a candidacy form is May 5th, when first election speech starts at the meeting. Therefore, the list below will be updated continously. 

Click the image of a candidate to open a new page with their information and answers from the application form. To open in a new tab, hold ctrl (PC) or cmd (mac) while clicking the image. 

The candidates in the gallery are loaded in a random order each time this page is refreshed. 

 

Anders Gunnar Helle
Camilla Hatland
Cecilie Fredheim
Karoline Lester Turøy
Marita Helland
Øyvind Hatland
Jonas Oliver Hui Dahl
Morten Nordvik Hovland
Thomas Reite

 

Regionsoversikt

Her er en geografisk oversikt over kandidatene, sortert etter region. 

 

Region nord (Førde og Sogndal)
Marita Helland
Karoline Lester Turøy
Camilla Hatland 

Region midt (Bergen)
Øyvind Hatland
Anders Gunnar Helle
Thomas Reite
Jonas Oliver Hui Dahl

Region sør (Stord og Haugesund) 
Morten Nordvik Hovland
Cecilie Fredheim