Anders Gunnar Helle

Kva verv vil du stille til? Høgskulestyret

Kva slags rolle stiller du til? Fast representant

Kvar studerer du? Bergen

Kva har du av relevant erfaring?

Relevant erfaring innad i HVL:
Nestleder i studentrådet i Sogndal (2017-2018)
Fakultetsrådet – FIN (2018)
Tillitsvalgt (2017-2018)

Relevant erfaring utenom HVL:
Internatråd ved Tomb VGS (2012-2014)
Leder i Ung Botaniker Sogndal (2017-)
Prosjektleder for Norges største tiltak mot svartelistede arter (2018-)
Transportkoordinering, ansettelsesvurderinger og opplæring ved Nortura SA (2015-2017)

Kvifor skal du bli valt?

Hvem jeg er og hva kan jeg bidra med:
Jeg mener først og fremst at jeg burde bli valgt fordi jeg er godt egnet til stillingen, både gjennom erfaringer fra tidligere arbeid i og utenfor HVL, personlige egenskaper og interesser. Jeg fullfører en bachelor i landskapsplanlegging med landskaparkitektur ved Campus Sogndal sommeren 2018 og starter på masteren Areal og Eiendom ved Campus Bergen høsten 2018. Med dette kan jeg bidra med god kjennskap til Campus Sogndal, i tillegg til at jeg vil gå ved Campus Bergen i stillingsperioden. Jeg har vært aktiv innenfor organisasjonsarbeid, studentpolitikk og -arbeid og har organisatoriske roller fra arbeidslivet.

Jeg ønsker å fronte studenters rettigheter, interesser og jobbe for et bedre HVL – innad og utad.

Utdypende om kvalifikasjoner:
Jeg har fått erfaringer innen studentpolitikken, hvor jeg har drevet arbeid for studentenes hverdag og skolegang, som innføring av praksis for FIN (pågående), tilgang på alle aktuelle dataprogrammer gjennom hele studiet fra dag én, sponsing av kurs (nødvendig for master) for studentene ved landskapsplanlegging med landskaparkitektur, innføring av kulturarrangementer, innføring av flere størrelser på pappkopper til kaffe i skolekantina. Jeg har gjort meg kjent innad i ledelsen og driften ved Campus Sogndal.

Jeg har gjennom Ung Botaniker (ungdomsforeningen til Norsk Botanisk Forening), fått erfaringer innen ledelse av lokallag med organisering, delegering, økonomi og inngåelse av avtaler. Jeg startet opp lokallaget i 2018, hvorav vi fikk iløpet av to måneder 70 medlemmer, opp mot Ung Botaniker nasjonalt som fikk 240 på et år. Evnen til å se løsninger og alternativer til tradisjonelle handlemønster, har ifølge leder i Norsk Botanisk Forening, Honorata Gajda, vært svært stor.

Jeg startet opp Norges største prosjekt mot svartelistede arter, i Vågsøy kommune, hvor vi fjerner svartelistede arter og alle sitkagraner på tre øyer med areal på til sammen 70 km2. Der har jeg forholdt meg til en rekke aktører, som ca. 1000 grunneiere, hogstfirmaer, banker, statlige organer (SNO, Fylkesmannen, kommune). Her har jeg sendt søknader om midler og utstyr, skaffet avtaler med private og offentlige aktører, fremmet og jobbet mot et felles mål for en interessegruppe (grunneiere), organisert store mengder mennesker og håndtert store summer (total kostnad på rundt 5-6 mill.).