Camilla Hatland

Kva verv vil du stille til? Høgskulestyret

Kva slags rolle stiller du til? Både fast- og vararepresentant

Kvar studerer du? Sogndal

Kva har du av relevant erfaring?

Sitter i Velferdstinget, Studentrådet, Tilsettingsutvalget og er vara for Studenttinget.  Ja, det er en del verv, men etter sommeren, sitter jeg kun i Velferdstinget, da dem andre verv er gått ut.

Kvifor skal du bli valt?

Jeg kjemper for studentene, og hvordan HVL samarbeider. Dette e viktig, da en tillits- grunnmur bygger en bedre hverdag for studenter, lærere og ansatte.  For alle, som er del av HVL.