Jonas Oliver Hui Dahl

Kva verv vil du stille til? Høgskulestyret

Kva slags rolle stiller du til? Både fast- og vararepresentant

Kvar studerer du? Bergen

Kva har du av relevant erfaring?

Her har jeg valgt ut noe av den erfaringen som jeg mener at er relevant. Studieåret 2018/2019 starter jeg siste året på byggingeniørstudiet mitt.

07.2017-dd. – Leiar – Studenttinget på Vestlandet
2017 og 2018 – Fadderkoordinator – Høgskulen på Vestlandet
01.2017-06.2017 – Representant – Studenttinget på Vestlandet
12.2016.-02.2017 – Studentambassadør – Høgskulen på Vestlandet
09.2015-12.2016 – Representant – Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen
01.2016-01.2017 – Styremedlem – Studentrådet avdeling for ingeniør- og økonomifag
01.2016-09.2017 – Styremedlem – Fadderstyret Høgskolen i Bergen
02.2014-09.2016 – Rådsmedlem – Nordnæs Bataillon
09.2015-08.2016 – Representant – Studiekvalitetsutvalget Høgskolen i Bergen avdeling for ingeniør og økonomifag
11.2015-2.2016 – Studentambassadør – Høgskolen i Bergen
08.2015-12.2015 – Tillitsvalgt for klassen – Høgskolen i Bergen
09.2014-08.2015 – Turansvarlig, osloturen 2015 – Nordnæs Bataillon
08.2013-06.2015 – Organisatorisk leder – Elevrådstyret Knarvik vgs.
01.2015-03.2015 – Leder for elevaksjonen Knarvik vgs. – Knarvik vgs.
08.2012-07.2013 – Styremedlem i elevrådsstyret – Knarvik vgs.
08.2011-07.2012 – Tillitsvalgt for klassen – Knarvik vgs.

 

Kvifor skal du bli valt?

Som representant i høgskolestyret ønsker jeg å være den som kjemper for en bedre studie- og arbeidshverdag for oss ved Høgskulen på Vestlandet. Dette vil jeg gjøre gjennom å løfte saker som jeg mener er viktige for høgskolens fremtid og ved å stille kritiske spørsmål til aktuelle saker som styret behandler. Jeg mener selv at min brede organisasjonserfaring og min erfaring med å forhandle frem saker som er viktige for oss, gjør meg til den rette personen til dette vervet. Jeg er dessuten vant med å samarbeide på tvers av organisasjoner og har et bredt kontaktnett å spille på.

Kvalitet i utdanning og læringsmiljø er saker som jevnlig styrebehandles. Jeg ønsker å inkludere Studenttinget best mulig i de prosessene som vi står ovenfor i studieåret 2018/2019. Blant annet skal et nytt kvalitetssikringssystem for kvalitet i utdanning vedtas før jul. Dette systemet skal definere hvilke ansatte og organ det er som har ansvaret for å følge opp studiekvaliteten vår. Gjennom jevnlig dialog med de andre studentene i styret, Studenttinget, arbeidsutvalget, ansatte og enhver som ønsker å diskutere saker med meg, vil jeg ha med meg et godt beslutningsgrunnlag inn i de kvalitetsprosessene høgskolen behandler. Det er høgskolestyret som tar de prinsipielle beslutningene for høgskolen. Under tellekantsystemet knyttet til fusjonsarbeid og universitetsambisjon opplever jeg at høgskolen i dag har et mindre fokus på de myke sidene av sin utvikling. Derfor har jeg to hjertesaker som jeg ønsker å kjempe for i studieåret som kommer, nemlig inkludering og mangfold.

Inkludering er den viktigste faktoren av høgskolens virksomhet. Gjennom ting som fadderuke, studentorganisasjoner, undervisning og veiledning knyttes livet på høgskolen sammen til en organisk enhet. Mangfold, derimot, er høgskolens samfunnsoppdrag. Gjennom målrettet rekruttering styrer høgskolen hvem som studerer hos oss. Det å sikre et bredt spekter av studenter når det kommer til blant annet alder, kjønn, utdanning, sosioøkonomisk- og kulturellbakgrunn er viktig for å ha et godt studiemiljø, noe som igjen kommer samfunnet til nytte. I dag har ikke Høgskulen på Vestlandet en overordnet plan for hvordan man skal jobbe for god inkludering og et bredt mangfold. Jeg mener at høgskolestyret aktivt må ta stilling til hvilke overordnede prinsipp som skal ligge til grunn for å skape et godt og inkluderende miljø på våre campus. Dette haster å få på plass, og er i mine øyne mulig å utrede i året som kommer.

Jeg tror ikke at jeg alene klarer å være en god styrerepresentant. Sammen med dere, nettverket mitt og min vilje til innsats, mener jeg at vi skal klare å gjøre Høgskulen på Vestlandet til et enda bedre studiested.

Med dette ber jeg ydmykt om Studenttinget sin tillit. Ta gjerne kontakt med meg hvis du har saker som du ønsker å diskutere. Godt valg!