Karoline Lester Turøy

Kva verv vil du stille til? Høgskulestyret

Kva slags rolle stiller du til? Fast representant

Kvar studerer du? Sogndal

Kva har du av relevant erfaring?

Har sittet i Landsstyret i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet det siste året, og har blitt gjenvalgt til dette for den kommende perioden. I tillegg til dette har jeg vært en del med i ungdomspolitikken og blant annet startet opp et lokallag i Larvik.

Kvifor skal du bli valt?

Jeg vil bli valgt fordi jeg gjerne vil bidra med å gjøre HVL til det beste utdanningsstedet. Både for ansatte og studenter. Jeg har en selvstendig og tydelig stemme, og jeg evner i stor grad å se ting fra flere perspektiver. Jeg kan hjelpe ledelsen å se ting fra studentenes perspektiv, og vil tale studentenes sak. Selv går jeg 2. året på Grunnskolelærerutdanningen 5.-10. klasse. Det vil si at jeg også har vært i praksis på to forskjellige skoler. Det er mange utfordringer i dagens skole, og jeg mener at gjennom bedre utdanning og bedre undervisning kan en utvikle skolen i riktig retning, og dermed samfunnet som helhet.

Som person er jeg ydmyk og møter folk med respekt. Jeg har sterke meninger, men kan alltid ombestemme meg til fordel for et godt argument. I det siste har jeg engasjert meg mye i Pedagogstudentene der jeg blant annet har vært med på å starte lokallag, og jeg kan ta med meg nye og friske perspektiver inn i styret. Jeg vil gjerne bruke min arbeidskapasitet og tid i styret for å hjelpe studentene å få bedre utdanningstilbud og bedre læringsmiljø.