Marita Helland

Kva verv vil du stille til? Høgskulestyret

Kva slags rolle stiller du til? Fast representant

Kvar studerer du? Sogndal

Kva har du av relevant erfaring?

Er vara i høgskulestyret, studenttinget og er fast representant i Velferdstinget Vest. Er også med i fadder komiteen for høsten 2018

Kvifor skal du bli valt?

Jeg har i år vært vara i Høgskulestyret og har gjerne lyst til å prøve meg som fast representant. Har i løpe av dette skoleåret blitt mer aktiv innen student politikken og har lyst til å fortsette med det neste år.