Silje Eldegard

Fullt navn: Silje Eldegard
Alder: 21
Campus: Bergen
Studieretning: Grunnskolelærer 1-7
Studieår: 2.

 

 

Som representant i Studenttinget vil jeg jobbe for en forutsigbar og inkluderende studiehverdag for alle og sikre at fokuset fra HVL sin side er å legge best mulig til rette for studentene som går her. Godt valg!

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:

Et godt sted å være er et godt sted å lære, og jeg ønsker derfor å jobbe for at alle studenter skal trives ved HVL

Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

Jeg stiller til valg fordi studenter ve og vel engasjerer meg. Jeg har stor tro på at studentene som presterer best, er de som både trives på studiet og på plassen de studerer. Jeg vil arbeide for et forutsigbart studieløp, der beskjeder, planer og frister fra HVL må være tydelig formuler og gitt i god tid slik at man har mulighet til å innrette seg. Dårlig planlegging eller misforståelser mellom de ansatte på HVL skal ikke gå utover studentene.

Eventuell relevant erfaring

Et år som fast representant i Studenttinget og Velferdstinget Vest. Tillitsvalgt for klassen og dermed møtende representant i Studentrådet FLKI.