Thomas Reite

Kva verv vil du stille til? Høgskulestyret

Kva slags rolle stiller du til? Både fast- og vararepresentant

Kvar studerer du? Bergen

KVA HAR DU AV RELEVANT ERFARING?

– LMU HVL vår 2017
– LMU HIB 2016
– Representant STVL 2017
– Vararepresentant STVL 2018
– Vararepresentant Velferdstinget Vest 2018
– Studentrepresentant tilsettingsutvalget på FIN
– Studentrepresentant arbeidsgruppe for “sei-ifra”-systemet
– Webansvarlig i BTS (2 år)
– Leder valg- og kontrollkomitte for BTS
– Kontrollkomite for Studenthuset på Kronstad (Studentpuben Kronbar i Bergen)

KVIFOR SKAL DU BLI VALT?

Et veldig viktig moment for å bedre læringsmiljøet er et godt og troverdig «sei-ifra»-system. Dette er noe jeg har arbeidet mye med i LMU det siste året. “Sei-ifra”-systemet er på vei, men for at det skal fungere optimalt må det gjennomføres oppfølging fra høgskolestyret. Her har jeg vært med på å utforme det slik det er i dag, og er derfor en godt egnet kandidat til å sørge for at det blir som det skal.

En revisjon av kvalitetssystemet ved høgskolen er også nødvendig. Kanskje det viktigste vi gjør på denne institusjonene, er å utdanne godt kvalifiserte lærere, helsepersonell, ingeniører og økonomer. Da er et godt kvalitetssikringssystem selve fundamentet. Et konkret tiltak jeg ønsker å sette i gang her er at man skal ha referansegrupper for å kvalitetssikre fagene. Det er min erfaring at referansegrupper er mer effektivt enn de eksisterende evalueringsskjemaene som ofte blir et dokument man fyller ut for å fylle ut. Dette blir spesielt viktig nå, siden høgskolen skal gjennom en stor NOKUT-revisjon av kvalitetssikringssystemet etter jul, og den kommende perioden vil handle mye om å vedta gode kvalitetssikringssystemer. Her har jeg erfaringen og ideene som skal til for å bygge et system som vil sikre studentene kvalitet i undervisningen i lang tid framover.

Slik jeg ser det er det tre ting som er viktig for å representere høgskolestyret på en god måte: evnen til å kunne fremme saker på vegne av studentene, evnen til å ha en forståelse av hvordan høgskolen fungerer og er bygget opp, og til sist evnen til å kunne sette seg godt inn i sakene som styrebehandles. Jeg er, som dere vet, ikke redd for å si klart ifra om hva som er viktig for studentene. Jeg har god forståelse for hvordan høgskolen er bygget opp, og jeg har også vært med på å utforme deler av organisasjonen fra min tid i LMU. Jeg gjør ingenting halvveis og jeg gleder meg til å lese gjennom store mengder sakspapirer slik at jeg kan gjøre en god jobb for Høgskolestyret.

Blir jeg valgt vil jeg selvfølgelig stille på hvert studenttingsmøte for å orientere om hva som skjer, og for å få deres innspill på hva som er viktig å fokusere på fremover.

Avslutningsvis vil jeg takke deg for at du tok deg tid til å lese kandidatskjemaet mitt og håper at nettopp du gir meg din stemme. Skulle du ha noen spørsmål, så er det bare å ta kontakt. Ønsker deg et godt valg.

Vennlig hilsen
Thomas Reite