Anna Sæbø Nøstbakken

Fullt navn: Anna Sæbø Nøstbakken
Alder: 21
Campus: Bergen
Studieretning: Elkraftteknikk
Studieår: 2.

 

 

Jeg ønsker generelt å jobbe med saker som engasjerer studenter flest, og finne gode løsninger som studenter ved hele høyskolen kan være fornøyd med.

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:

Jeg synes det er viktig å få opp studiekvaliteten, og mer likhet mellom studier som ligner.

Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

Jeg har opplevd at studiekvaliteten på flere studier ikke er den aller beste, og ønsker å bidra for at denne skal bli bedre. Da tenker jeg spesielt på informasjon om, innhold i, og gjennomføring av emnene. I tillegg ønsker jeg at studier som ligner skal få like retningslinjer, sånn at det er likt å studere samme linje på de forskjellige campus, og at det er lettere å få tilrettelegging om man ønsker å ta fag som er utenfor sitt studieprogram, men på samme fakultet. Jeg er flink til å finne løsninger som fungerer for alle, og liker godt når man kommer til enighet. Dette er en egenskap jeg tror er bra å ha om man er med i studenttinget, fordi man da kan bidra godt i saker man interesserer seg veldig for, men også saker som ikke er hjertesaker.

Eventuell relevant erfaring
  • Vara for ST frem til sommeren 2018, representant høsten 2018.
  • Fag- og forskningsansvarlig i Studentrådet FIN 2018