Bendik Bjelke

Fullt navn: Bendik Bjelke
Alder: 28
Campus: Sogndal
Studieretning: Økonomi og Administrasjon
Studieår: 3.

 

 

Jeg fortjener din stemme fordi jeg vil aktivt jobbe for at du skal få en enklere, hyggeligere og spennende studiehverdag.

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:

Strukturen til Øk.ad. graden. Inkluderende skolemiljø. Tverfaglig samarbeid over de forskjellige linjene.

Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

Hovedsaklig oppfordrer jeg studenter på økonomilinjene til å stemme på meg fordi jeg ønsker å endre på hvordan undervisningen foregår idag. Jeg tenker da spesielt på å innføre flere av fagene som blokkfag. Det føles som om det i mange tilfeller ville vært mye enklere å fokusere på kun ett fag av gangen i motsetning til å ha fire samtidig. Jeg har troen på at resultatene ville vært mye bedre og at også kunnskapen sitter lengre enn at man bare øver for å få en god karakter på eksamen og gir et bedre grunnlag for fagene en har i senere semestre.

Jeg ønsker også å jobbe for et inkluderende studie- og skolemiljø. Det er lett å bli glemt bort i mengden og det er ikke helt åpenlyst om hva man da skal gjøre for å bli kjent med nye venner. Jeg tror skolen kan bli enda bedre på å informere elevene sine om mulighetene for å bli kjent med andre og også på å lage i stand flere arrangementer som er rettet mot akkurat dette.

En av forslagene mine til å løse dette er å etablere flere tverfaglige samarbeids på tvers av linjene. Det er for eksempel en veldig god mulighet for å arrangere samarbeid i gruppeinnleveringer av arbeidskrav.

Jeg synes også det kunne vært et bedre samarbeid mellom skolen og studentsamfunnene i form av for eksempel “bli-kjent-fester” eller aktiviteter og arrangementer på dagtid som har fokus på å skape vennlige omgivelser.

Eventuell relevant erfaring

Jeg har erfaring fra å være fadder som lærte meg mye om hvordan skape et inkluderende studiemiljø. Jeg har også erfaring fra å sitte i styret i min egen linjeforening der jeg er med på å skape arrangementer for økonomi linjene. Og som vara for tillitsvalgt.