Bettina Henriette Strand Vik

Fullt navn: Bettina Henriette Strand Vik
Alder: 23
Campus: Bergen
Studieretning: Grunnskolelærerutdanning 5-10
Studieår: 3.

 

 

Du bør stemme på meg fordi jeg er en motivert lærerstudent som ønsker å jobbe for rettighetene og refusjon av utlegg som en har i praksis, den psykiske helsen til studentene, søndagsåpne campus, informasjonsflyten fra HVL og stikkontakter.

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:
  • Studentenes rettigheter i praksis
  • Mer refusjon av utlegg under praksis
  • Studentenes psykiske helse
  • Søndagsåpent campus
  • Flere stikkontakter på campus
Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

Hei, kjære studenter ved HVL!

Jeg heter Bettina og er en lærerstudent som ønsker å jobbe for dine rettigheter som student ved HVL. Jeg har nå sittet som vara i STVL i to år og er veldig motivert for at det skal bli et tredje.

Saker som er viktige for meg: For meg er praksis en veldig viktig sak. Den er viktig fordi det angår svært mange av studentene ved HVL på tvers av region og fakultet. Ved å stemme på meg vil jeg jobbe for rettighetene studentene har når det kommer til praksis og for at grensen for refusjon for utlegg en har under praksisen økes.

En annen sak som er viktig for meg er studentenes psykiske helse. En har sett i SHoT-undersøkelsen at 1 av 4 studenter sliter psykisk og at det er en del som opplever ensomhet. Dette synes jeg er for mange. Her mener jeg at det trengs flere forebyggende tiltak og en må gjøre studentene oppmerksomme på at treskelen for å få den hjelpen man trenger er lav.

Jeg synes og at det er viktig med søndagsåpne campus for studentene utenom eksamensperiodene. Dette er fordi flere av studentene ved HVL ikke har tilgang på optimale forhold for studier hjemme hos seg og derfor burde de ha mulighet til å bruke skolens områder til dette, også på søndager.

Jeg ønsker og å jobbe for at HVL skal bli flinkere til å oppdatere og fremme informasjon på nettsidene sine.

Stikkontakter. Enkelt og greit fordi det trengs flere.

Eventuell relevant erfaring
  • Vara studentrepresentant i STVL, 2 år
  • Fagutvalg i PEL, 3 år
  • Vara tillitsvalgt 1 år
  • Leder i Linjeforeningen Los Maestros
  • Nestleder i Pavlovs Hunder (linjeforening).