Bjarne Kattenberg

Fullt navn: Bjarne Kattenberg
Alder: 22
Campus: Førde
Studieretning: Sykepleie
Studieår: 1.

 

 

Jeg kjemper for deg.

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:

Jeg brenner for at studenter skal ha det bra med seg selv i og utenfor studiet. Jeg vil skal at alle ha en bra og koselig studietid som er tilrettelagt for mestring. Jeg vil kjempe for de som har vansker med studietid om det er faglig eller sosialt.

Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

Jeg brenner for at studenter skal ha det bra med seg selv i og utenfor studiet.