Emma Wolden Bersagel

Fullt navn: Emma Wolden Bersagel
Alder: 20
Campus: Sogndal
Studieretning: Økonomi og Administrasjon
Studieår: 3.

 

 

Jeg er engasjert, sier det jeg mener og ønsker å forbedre studentenes hverdag!

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:

Praksis – ønsker å få etablert praksis på flere studier! Blant annet økonomi-studiene. Ellers er kommunikasjon mellom studentene og skolen et stort forbedringspotensiale!

Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

Det jeg stiller sterkest med er engasjement! Engasjement og en stå-på-vilje for å få oppgavene gjort! Samtidig ønsker jeg å lære nye ting og er ikke redd for å si hva jeg mener. Jeg med på å representere HVL ved Landsmøte til NSO i april, noe som jeg gjerne vil delta på igjen! Det var utrolig spennende, samtidig som det var lærerikt. Noe av det jeg lærte var at om man ikke sier hva man mener og tenker, blir det heller ikke gjort noe med. Derfor ønsker jeg å høre på hva studentene sier og tenker slik at alle kan bli hørt.

Jeg har også vært vara i Studenttinget og har nå ønske om å sitte som fast representant slik at jeg kan representere dere og deres meninger. Dersom dere stemmer på meg får dere en representant som ønsker å jobbe for at dere skal bli hørt!

Eventuell relevant erfaring
  • Vara i Studenttinget 2018
  • Delegat ved HVL-delegasjonen 2018
  • Tillitsvalgt for klassen i 2 år
  • Leder i ØKS
  • Økonomiansvarlig ved Studenthuset Meieriet