Henrik Tjore

Fullt navn: Henrik Tjore
Alder: 26
Campus: Bergen
Studieretning: Barnehagelærer
Studieår: 3.

 

 

Jeg ønsker å gjøre studiehverdagen din best mulig. Både faglig og sosialt. Jeg ønsker at du skal ha de samme (og gjerne bedre.) økonomiske rettighetene du har i dag. Den psykiske helsen er nøkkelen for at studentene lykkes, både faglig og sosialt, og vi må sørge for at færre faller fra. Ønsker du en engasjert representant i studenttinget som ikke er redd for å bli med i en debatt, stem på meg. Godt valg!

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:

Jeg brenner for å bevare stipendet som det er i dag, bedre studentenes psykiske helse og forbedring av studentdemokratiet.

Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

Det er utrolig viktig å engasjere seg, og jeg ønsker derfor å gjøre en forskjell for deg og de som kommer etter deg på HVL. Det er mye som er bra på skolen vår, men det er også mye vi kan jobbe med. Det er derfor viktig å høre på hva dere har å si, slik at det er deres meninger vi tar utgangspunkt i når vi jobber politisk opp mot ledelsen på HVL. Jeg har vært i studentrådet i nesten to år, noe som har gitt meg mye erfaring, og jeg ønsker nå å bruke denne erfaringen til å påvirke skolen ytterligere. Jeg ønsker å jobbe for at studenttinget stiller ytterligere press på politikerne angående den sittende regjerings forslag i å kutte i stipendet for dem som bytter studier. Årets «SHoT undersøkelse» viser at nær én av tre studenter føler seg ensom. Slik skal det ikke være, og jeg ønsker å jobbe hardt for at vi i studenttinget skal komme med løsninger som kan være med på at færre studenter opplever dette.

Vi har også mye å jobbe med når det kommer til studentdemokratiet på HVL. Vi ser gang på gang at HVL ser bort i fra samarbeidsavtalen og setter opp undervisning i demokratitiden. (Onsdag kl. 14:00 -17:00.) Dette er ikke greit, og er en hindring for et godt studentdemokrati. Jeg ønsker at brudd på dette skal få større konsekvenser for HVL.

Midtveisevalueringen på HVL er ikke god nok slik den er i dag. Det er ikke gitt at en blir gjennomført, den gjennomføres ulikt fra klasse til klasse, og noen tar den anonymt og andre ikke. Jeg ønsker en felles midtveisevaluering på vært studie, slik at studentenes mulighet til å påvirke studiet ikke er tilfeldig basert på hvilken lærer du har. Det er også viktig at HVL gir studentene tilbakemelding på midtveisevalueringen, slik at studentene vet at de blir prioritert.

Per dags dato er studenter på FLKI det eneste instituttet som ikke krav på organisasjonsfri i praksis. Dette kan være med på å hindre studenter å delta i studentdemokratiet, og det er en selvfølge at vi må jobbe for like rettigheter i praksis for alle studenter.

Jeg ønsker å jobbe for at de som påtar seg frivillige verv for å bedre sin og sine medstudenters studiehverdag skal få best mulige kompetanse for å lykkes. Jeg ønsker at studenttinget skal jobbe for at vi tilrettelegger, støtter og styrker studentdemokratiet i større grad enn i dag. Dette innebærer blant annet kursing av studentrådene og studenttingsrepresentantene, slik at vi er sikret økt kompetanse på dem som skal kjempe for en bedre studiehverdag for dere.

Å engasjere seg for studenters rettigheter og å kjempe for en bedre studiehverdag er viktig og givende. Uten studenters engasjement vil vi ikke kunne påvirke hvordan vi ønsker at skolegangen vår skal være. Vi er derfor nødt til å tilrettelegge og opplyse mer om de mulighetene studentene har til å engasjere seg.

Stem på meg, og jeg lover å jobbe for en bedre studiehverdag for deg og de som kommer etter deg! Husk å stem, godt valg <3

Eventuell relevant erfaring
  • Leder for Studentrådet – Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett i Bergen
  • Kontrollkomité i Studenttinget.