Joakim Sunde Fossheim

Fullt navn: Joakim Sunde Fossheim
Alder: 25
Campus: Sogndal
Studieretning: Grunnskulelærar 1-7
Studieår: 3.

 

 

Eg ynskjer oppriktig å bidra til å gjere HVL betre for alle studentar.

 

Kort om saker du brenner for, og ønsker å jobbe med:

Likeverdig behandling av studentar på alle campus.

Hvorfor bør man stemme på deg i Studenttingsvalget?

Eg kjem til å gjere så godt eg kan for å både fremje og ivareta mine medstudentar sine interesser. Eg er ikkje redd for å “ta ordet” og seie ifrå om det skulle være noko, enten det er debatt om budsjett, kaffeavtale eller noko anna. Dette trur er ein god eigenskap å ha i Studenttinget, det er i hvertfall det inntrykket eg har etter å ha vore med i to periodar.

Eventuell relevant erfaring

Studenttinget, Studentrådsleiar m.m.